Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 59324 công văn

161

Công văn 4906/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành sử dụng đối với thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, Bộ Lao động - Thương binh và hội đề nghị: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn: a) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo trì, vận

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

162

Công văn 5485/BTC-TCT năm 2014 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập do Bộ Tài chính ban hành

doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

163

Công văn 10682/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10682/CT-TTHT,Công văn 10682 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Quy định sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

164

Công văn 10685/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10685/CT-TTHT,Công văn 10685 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

165

Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2016 về lập đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Đền Hùng do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-HDXD,Công văn 68,Bộ Xây dựng,Đề án thành lập,Ban Quản lý Dự án, Đền Hùng Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/BXD-HĐXD V/v lập đề án thành lập

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

166

Công văn 76797/CT-TTHT năm 2017 về xử lý đối với hóa đơn lập sai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76797/CT-TTHT,Công văn 76797 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn lập sai ,Xử lý hóa đơn,Xử lý hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

167

Công văn 10728/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10728/CT-TTHT,Công văn 10728,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

168

Công văn 9658/TCHQ-GSQL năm 2015 về thành lập cửa hàng miễn thuế trong nội thành do Tổng cục Hải quan ban hành

9658/TCHQ-GSQL,Công văn 9658 2015,Tổng cục Hải quan,thành lập cửa hàng miễn thuế ,phương thức giao nhận hàng hóa,Tổng cục Hải quan,Kinh doanh bán hàng miễn thuế,Cửa khẩu xuất hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

169

Công văn 650/TTg-ĐMDN năm 2020 về chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

650/TTg-DMDN,Công văn 650 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel,Thành lập công ty thuộc Viettel tại nước ngoài,Công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

170

Công văn 9974/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9974/CT-TTHT,Công văn 9974 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

171

Công văn 3795/BTC-TCT năm 2014 về phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập do Bộ Tài chính ban hành

với doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Trả lời công văn số 1859/CT-TTHT ngày 24/3/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

172

Công văn 9665/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9665/CT-TTHT,Công văn 9665 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

173

Công văn 24666/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt trong khu phi thuế quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

24666/CT-TTHT,Công văn 24666 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng,Thuế giá trị gia tăng hoạt động lắp đặt trong khu phi thuế quan,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

174

Công văn 63354/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

63354/CT-TTHT,Công văn 63354 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Áp dụng chính sách thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

175

Công văn 3660/CT-TTHT năm 2020 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3660/CT-TTHT,Công văn 3660 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn chính sách thuế Cục thuế Hồ Chí Minh,Xác định thu nhập chịu thuế,Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

176

Công văn 65154/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

65154/CT-TTHT,Công văn 65154 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

177

Công văn 5339/TCT-TTr năm 2017 về lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

5339/TCT-TTr,Công văn 5339,Tổng cục Thuế,Thanh tra kiểm tra thuế,Kiểm tra thuế,Kế hoạch thanh tra,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5339/TCT-TTr V/v: Lập kế

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

178

Công văn 298/BHXH-KTTN năm 2018 về thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm hội thành phố Hà Nội ban hành

298/BHXH-KTTN,Công văn 298 2018,Bảo hiểm hội thành phố Hà N,Thu nợ Bảo hiểm hội,Xử lý nợ bảo hiểm y tế ,Xử lý nợ bảo hiểm,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

179

Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3452/CT-TTHT,Công văn 3452 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công,Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản,Thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

180

Công văn 703/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn quản lý thu bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế đối tượng không chuyên trách , phường, thị trấn do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

703/BHXH-QLT,Công văn 703,Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý thu bảo hiểm y tế ,Thu bảo hiểm hội,Đối tượng không chuyên trách ,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125