Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 59344 công văn

201

Công văn 4170/TCHQ-TCCB năm 2014 về phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

4170/TCHQ-TCCB,Công văn 4170 2014,Tổng cục Hải quan,Phát động phong trào thi đua,Xuất nhập khẩu,Văn hóa - hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4170/TCHQ-TCCB V/v phát

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

202

Công văn 5572/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

5572/CT-TTHT,Công văn 5572 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Chính sách thuế về kê khai thuế,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

203

Công văn 3976/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3976/CT-TTHT,Công văn 3976,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

204

Công văn 97637/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng và xử lý nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

97637/CT-TTHT,Công văn 97637 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Xử lý nợ khó thu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

205

Công văn 2275/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2275/CT-TTHT,Công văn 2275,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

206

Công văn 3687/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn hợp lệ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3687/CT-TTHT,Công văn 3687,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

207

Công văn 3177/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3177/CT-TTHT,Công văn 3177,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

208

Công văn 90807/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

90807/CT-TTHT,Công văn 90807 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử ,Hoá đơn sai ,Hóa đơn hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90807/CT-TTHT

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

209

Công văn 9136/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9136/CT-TTHT,Công văn 9136 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế,Thuế doanh nghiệp,Kê khai thuế TNDN,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

210

Công văn 3599/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3599/CT-TTHT,Công văn 3599,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

211

Công văn 384/TTg-CN năm 2021 về chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

384/TTg-CN,Công văn 384 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long,Lập Quy hoạch sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ,Chủ trương lập Quy hoạch chung Hoành Bồ vào Hạ Long,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

212

Công văn 3617/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3617/CT-TTHT,Công văn 3617 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

213

Công văn 3196/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3196/CT-TTHT,Công văn 3196,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

214

Công văn 3354/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3354/CT-TTHT,Công văn 3354 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

215

Công văn 11311/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

11311/CT-TTHT,Công văn 11311 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Chính sách thuế về hoá đơn,Hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

216

Công văn số 2371/VPCP-TCCB về việc thí điểm thành lập thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và , phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

2371/VPCP-TCCB,Công văn 2371 2007,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2371/VPCP-TCCB V/v thí điểm thành lập thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và , phường,

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

217

Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

422/CT-TTHT,Công văn 422 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Trích lập dự phòng,Đầu tư tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

218

Công văn 3368/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3368/CT-TTHT,Công văn 3368,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

219

Công văn 1731/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1731/LĐTBXH-ATLĐ V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua, cả nước đã xảy

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

220

Công văn 3982/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3982/CT-TTHT,Công văn 3982,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn thuế giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Vi phạm hành chính hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243