Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 59303 công văn

81

Công văn 5147/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5147/CT-TTHT,Công văn 5147 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Đầu tư tài chính,Lập dự phòng đầu tư tài chính ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

82

Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2324/BHXH-TDKT,Công văn 2324 2019,Bảo hiểm hội Việt Nam,Bảng chấm điểm thi đua,Chấm điểm thi đua khen thưởng,Tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

83

Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

1087/BXD-QLN,Công văn 1087 2021,Bộ Xây dựng,Công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư,Thành lập Ban quản trị nhà chung cư ,Ban quản trị nhà chung cư,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

84

Công văn 76024/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76024/CT-TTHT,Công văn 76024 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Hoá đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

85

Công văn 13135/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

13135/CTHN-TTHT,Công văn 13135 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa Cục Thuế,Lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa Cục Thuế Hà Nội,Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

86

Công văn 10775/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ban hành

10775/CTHN-TTHT,Công văn 10775 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra,Lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng Cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

87

Công văn 699/UBND-KGVX năm 2018 về triển khai quy định của Luật Bảo hiểm hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 do thành phố Hà Nội ban hành

699/UBND-KGVX,Công văn 699 2018,Thành phố Hà Nội,Bảo hiểm hội,Thực hiện Luật Bảo hiểm hội,Thi hành Luật bảo hiểm hội,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

88

Công văn 74022/CT-TTHT năm 2018 về xử lý hóa đơn dịch vụ đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

74022/CT-TTHT,Công văn 74022 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn,Xử lý hóa đơn đã lập,Hóa đơn dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

89

Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

5087/VPCP-CN,Công văn 5087 2019,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư Dự án,Khu đô thị,Đầu tư dự án xây dựng,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5087/VPCP-CN V/v chủ trương đầu tư Dự án

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

90

Công văn 2660/BNV-CQĐP năm 2015 về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp do Bộ Nội vụ ban hành

tạm dừng việc trình Chính phủ Hồ sơ, Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp cho đến khi có văn bản mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành. Đối với

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

91

Công văn 70177/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn khi bán hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

70177/CT-TTHT,Công văn 70177 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

92

Công văn 66321/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

66321/CT-TTHT,Công văn 66321 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Mức trích lập dự phòng rủi ro ,Trích lập dự phòng nợ khó đòi,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

93

Công văn 55952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

55952/CT-TTHT,Công văn 55952 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Góp vốn bằng tài sản,Chính sách thuế,Bổ sung chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

94

Công văn 2096/BHXH-TT về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2096/BHXH-TT,Công văn 2096 2011,Bảo hiểm hội Việt Nam,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2096/BHXH-TT V/v Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

95

Công văn 10553/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10553/CT-TTHT,Công văn 10553,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

96

Công văn 63338/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

63338/CT-TTHT,Công văn 63338 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Hóa đơn điều chỉnh thuế suất,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

97

Công văn 3920/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

3920/VPCP-CN,Công văn 3920 2019,Văn phòng Chính phủ,Chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư Dự án ,Quyết định chủ trương đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

98

Công văn 2609/BHXH-BT năm 2018 về truy thu bảo hiểm hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

do khác nhau, như: đơn vị, giáo viên mầm non, cán bộ , phường thị trấn (gọi chung là cán bộ ) không thể cung cấp đầy đủ hồ sơ, hoặc không có ngay số tiền phải truy đóng BHXH bắt buộc,... dẫn đến vẫn còn một số trường hợp chưa được truy thu và đã nhiều lần đề nghị gửi cơ quan BHXH được truy thu BHXH (riêng tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

99

Công văn 76064/CT-TTHT năm 2017 về lập hồ sơ Hải quan và lập hóa đơn bán hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76064/CT-TTHT,Công văn 76064 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hồ sơ hải quan,Vướng mắc hồ sơ hải quan ,Hóa đơn bán hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

100

Công văn 5174/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5174/CTHN-TTHT,Công văn 5174 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản,Hướng dẫn lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61