Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2933/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi về nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2933/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2933/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 3122/VPCP-ĐMDN ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi về việc nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi kèm theo công văn số 3122/VPCP-ĐMDN ngày 18/04/2019, không có địa chỉ cụ thể của ông Nguyễn Bảo Thi. Đng thời, khi gọi đến số điện thoại cung cấp trong kiến nghị thì được thông báo không phải là tên Nguyễn Bảo Thi và không gửi kiến nghị như trên. Hiện đã liên lạc qua hộp thư điện tử như trong kiến nghị đề nghị xác nhận và cung cấp địa chỉ cụ thể, nhưng chưa nhận được hồi âm. Theo đó, đề nghị Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp của Văn phòng Chính phủ kiểm tra lại tính xác thực của kiến nghị trên.

2. Về kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi

2.1 Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO chỉ áp dụng đối với các ngành dịch vụ và không điều chnh đối với các ngành sản xuất. Ngành sản xuất của Công ty là “sản xuất trang thiết bị y tế” không thuộc phạm vi điều chnh của Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Đng thời pháp luật Việt Nam không có quy định cấm, hạn chế đối với việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất (Điều 6 Luật Đầu tư 2014).

Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, theo đó đề nghị trao đi với Bộ Y tế để được hướng dẫn.

2.2 Thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Văn phòng Chính phủ thông báo cho ông Nguyễn Bảo Thi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTNN
TD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2933/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi về nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251