Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 59323 công văn

101

Công văn 4989/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4989/CTHN-TTHT,Công văn 4989 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký,Hướng dẫn hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

102

Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

5805/BNV-TCBC,Công văn 5805 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

103

Công văn 9315/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9315/CT-TTHT,Công văn 9315,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

104

Công văn 7693/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7693/CT-TTHT,Công văn 7693,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

105

Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các phường, , thị trấn và các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường đại học - phổ thông - mầm non, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học,

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

106

Công văn 7593/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7593/CT-TTHT,Công văn 7593,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

107

Công văn 7564/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7564/CT-TTHT,Công văn 7564,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

108

Công văn 7054/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7054/CT-TTHT,Công văn 7054 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán lẻ,Thu học phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

109

Công văn 1179/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1179/CTHN-TTHT,Công văn 1179 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hình thức kê khai số thuế phải nộp,Lập bảng phân bổ thuế phải nộp Hà Nội,Kê khai lập bảng phân bổ thuế phải nộp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

110

Công văn 10916/BTC-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

10916/BTC-TCHQ,Công văn 10916 2015,Bộ Tài chính,kho ngoại quan xăng dầu,Kho ngoại quan,Kho ngoại quan xăng dầu mũi Đất Đỏ,Thành lập kho ngoại quan,Thành lập kho ngoại quan xăng dầu,Kho ngoại quan xăng dầu tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

111

Công văn 3126/BTP-BTTP năm 2018 về triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

3126/BTP-BTTP,Công văn 3126,Bộ Tư pháp,Công chứng viên,Hiệp hội công chứng viên Việt Nam ,Hội công chứng viên,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3126/BTP-BTTP V/v triển khai thành

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

112

Công văn 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành

nước có liên quan với các vấn, đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em”. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008 theo Quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến này Hội đã qua 03 kỳ đại hội. Những năm qua, thông qua hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đã được phê duyệt, Hội

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

113

Công văn 54153/CT-TTHT năm 2018 về lập hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

54153/CT-TTHT,Công văn 54153 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hồ sơ,Lập hồ sơ,Thông tin giao dịch liên kết,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54153/CT-TTHT

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

114

Công văn 2437/BHXH-CST năm 2012 lập hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm hội do mất của Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2437/BHXH-CST,Công văn 2437,Thành phố Hồ Chí Minh,cấp lại sổ bảo hiểm,Cấp lại sổ bảo hiểm hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

115

Công văn 332/BXD-TCCB thành lập Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

332/BXD-TCCB,Công văn 332 2013,Bộ Xây dựng,Trường CĐ xây dựng Công trình đô thị ,Lập Khoa Quản lý đô thị ,Lập Khoa Lý luận chính trị ,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 332/BXD-TCCB V/v Thành

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

116

Công văn 8254/VPCP-QHĐP về tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8254/VPCP-QHDP,Công văn 8254 2020,Văn phòng Chính phủ,Tổ chức Lễ thành lập Hội Nông dân Việt Nam,Tổ chức Đại hội thi yêu nước Hội Nông dân lần V,Tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

117

Công văn 104478/CTHN-TTHT năm 2020 về lập chứng từ đối với khoản thu bồi thường bằng tiền do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

104478/CTHN-TTHT,Công văn 104478 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập chứng từ khoản thu bồi thường bằng tiền,Lập chứng đối với từ khoản thu bồi thường,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

118

Công văn 4996/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 33/CT-TTg

4996/UBND-DT,Công văn 4996 2020,Thành phố Hà Nội,Giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước,Giảm chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội,Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

119

Công văn 13405/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

13405/CT-TTHT,Công văn 13405 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

120

Công văn 88990/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

88990/CT-TTHT,Công văn 88990 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng,Lập hóa đơn đối với chiết khấu thương mại,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125