Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 59275 công văn

21

Công văn 707/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Số: 707/BHXH-CNTT V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy chứng

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

22

Công văn 108009/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

108009/CTHN-TTHT,Công văn 108009 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

23

Công văn 101966/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

101966/CTHN-TTHT,Công văn 101966 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thời điểm lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn,Hướng dẫn chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

24

Công văn 107999/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

107999/CTHN-TTHT,Công văn 107999 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

25

Công văn 108004/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

108004/CTHN-TTHT,Công văn 108004 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử,Thời điểm lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thời điểm ký hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

26

Công văn 3806/VPCP-CN năm 2018 về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa do Văn phòng Chính phủ ban hành

3806/VPCP-CN,Công văn 3806 2018,Văn phòng Chính phủ,Đề án phân loại đô thị,Phân loại đô thị,Thực hiện phân loại đô thị,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3806/VPCP-CN

Ban hành: 25/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

27

Công văn 104147/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

104147/CTHN-TTHT,Công văn 104147 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Hướng dẫn hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

28

Công văn 97747/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

97747/CT-TTHT,Công văn 97747 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

29

Công văn 2573/BHXH-TCCB về lập hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Lập danh sách đối với những công chức đủ điều kiện,

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

30

Công văn 4823/LĐTBXH-VL năm 2017 về chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Số: 4823/LĐTBXH-VL V/v chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và hội nhận được nhiều ý kiến của các Sở Lao

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

31

Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

95840/CT-TTHT,Công văn 95840 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Tính hợp pháp của hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

32

Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

79918/CT-TTHT,Công văn 79918 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn xử lý hóa đơn,Hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

33

Công văn 4166/BHXH-TCKT hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 4166/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng; -

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

34

Công văn 87758/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

87758/CT-TTHT,Công văn 87758 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ,Hướng dẫn lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

35

Công văn 79493/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

79493/CT-TTHT,Công văn 79493 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử,Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê,Lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

36

Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

77558/CT-TTHT,Công văn 77558 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử,Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê,Lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

37

Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 01/BHXH-TĐKT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NGÀNH BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM NĂM 2021 Hòa chung trong không khí cả nước ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

38

Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

80747/CT-TTHT,Công văn 80747 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

39

Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76733/CT-TTHT,Công văn 76733 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ,Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ Cục Thuế Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

40

Công văn 9945/VPCP-NN năm 2019 về dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97