Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4797/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4797/LĐTBXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ yêu cầu các đơn vị chỉ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với các trường hp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (xét điều kiện thời gian giữ bậc trước sau đó mới đến thành tích đạt được trong công tác chuyên môn), trong đó việc xác định điều kiện thời gian giữ bậc như sau:

1. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 3 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

2. Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 02 năm: thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết đnh bậc lương đang hưởng trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Đơn vị đề nghị số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tối đa 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2020 và gửi hồ sơ đề nghị đủ thành phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy chế nêu trên về Hội đồng lương của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/02/2021. Đối với trường hp đang đề nghị khen thưởng của Bộ năm 2020 mà tại thời điểm đnghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc chưa có Quyết định công nhận thì ghi rõ đang đề nghị và gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ theo đúng thời gian quy định. Đối với những hồ sơ không đầy đủ hoặc sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện, đảm bảo thời gian theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngày 07/12/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204