Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 59318 công văn

141

Công văn số 1605/SNV-XDCQ về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – , thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1605/SNV-XDCQ, Công văn 1605, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1605/SNV-XDCQ Về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

142

Công văn 70282/CT-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

70282/CT-TTHT,Công văn 70282 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thời điểm lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Thời điểm lập hóa đơn hợp đồng gói thầu tư vấn,Hướng dẫn chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

143

Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

77332/CT-TTHT,Công văn 77332 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng,Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

144

Công văn 1059/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1059/CT-TTHT,Công văn 1059 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

145

Công văn 1371/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1371/CT-TTHT,Công văn 1371 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

146

Công văn 4015/BHXH-TCCB lập hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

hiện Công văn số 3245/BNV-CCVC ngày 06/9/2012 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 đối với viên chức (theo hình thức thi không cạnh tranh), Bảo hiểm hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam lập hồ sơ đăng

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

147

Công văn 1041/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1041/CT-TTHT,Công văn 1041,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Trích lập dự phòng nợ khó đòi,Mức trích lập dự phòng rủi ro ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

148

Công văn 74447/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

74447/CT-TTHT,Công văn 74447 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập,Xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê,Xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận phí dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

149

Công văn 2230/BHXH-TCCB năm 2014 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2230/BHXH-TCCB,Công văn 2230 2014,Bảo hiểm hội Việt Nam,Nâng bậc lương trước thời hạn,Lập thành tích xuất sắc,Nâng bậc lương do lập thành tích xuất sắc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

150

Công văn 3529/BHXH-TCKT năm 2015 về chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn do Bảo Hiểm Hội Việt Nam ban hành

danh sách tham gia BHYT, Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau: 1. Chi hỗ trợ Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp ) để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn a) Phạm vi: Chi bồi dưỡng cho cán bộ được

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

151

Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, cao cấp năm 2011 - 2012 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

3453/BHXH-TCCB V/v lập hồ sơ dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011 - 2012 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012   Kính gửi: - Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ quan BHXH Việt Nam Thực hiện Quyết

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

152

Công văn 4361/CT-TTHT năm 2018 về lập hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4361/CT-TTHT,Công văn 4361,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hồ sơ,Quy trình lập hồ sơ,Kê khai thông tin giao dịch liên kết ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

153

Công văn 71941/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

71941/CT-TTHT,Công văn 71941 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Lập hóa đơn giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi,Lập hóa đơn đối với mua bán chứng chỉ tiền gửi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

154

Công văn 60771/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

60771/CT-TTHT,Công văn 60771 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập có sai sót,Chính sách thuế về hoá đơn,Xử lý hóa đơn đã xuất điều chỉnh sai sót Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

155

Công văn 79208/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

79208/CT-TTHT,Công văn 79208 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Hóa đơn học phí sinh viên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Giáo dục TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

156

Công văn 11561/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11561/CT-TTHT,Công văn 11561 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

157

Công văn 274/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 274/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: - Các đơn vị sử

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

158

Công văn 1404/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1404/GDDT-KTKDCLGD,Công văn 1404 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập,Tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập Hồ Chí Minh,Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------------ CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

159

Công văn 78394/CT-TTHT năm 2017 về vướng mắc khi hóa đơn bị lập sai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

78394/CT-TTHT,Công văn 78394 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thu hồi hóa đơn lập sai ,Hóa đơn lập sai ,Giải đáp vướng mắc hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

160

Công văn 65159/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

65159/CT-TTHT,Công văn 65159 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87