Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4650/BHXH-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 22/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4650/BHXH-TT
V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18 tháng 7 năm 2013, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành kế hoạch số: 2779/KH-BHXH về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015). Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, trang trọng và ý nghĩa. Để tổ chức tốt các hoạt động tại địa phương BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành với những nội dung sau:

1. BHXH tỉnh thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam do lãnh đạo BHXH tỉnh là Trưởng ban, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam tại địa phương. Quyết định thành lập Ban Tổ chức và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Ngành tại BHXH tỉnh gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền) trước ngày 30/12/2013.

2. Báo cáo thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành tại địa phương. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020" và chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương.

3. Tổ chức phát động và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt từ tháng 01/2014-12/2014 chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh do BHXH Việt Nam phát động. BHXH các tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc để tham gia hội nghị tuyên dương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc toàn Ngành (tháng 8/2014).

4. BHXH các tỉnh căn cứ vào kết quả bình xét thi đua, thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan quản lý cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành. Hồ sơ đề nghị cơ quan cấp trên khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng Ngành (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/9/2014.

5. Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện một số chuyên đề, tọa đàm, phỏng vấn thường xuyên phát sóng và đưa tin bài về kết quả hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành của BHXH tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".

6. BHXH các tỉnh không làm phim tài liệu và kỷ yếu mà sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật truyền thống để trưng bày tại phòng truyền thống BHXH tỉnh vào dịp kỷ niệm (nếu có điều kiện); lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu cùng bài viết giới thiệu khái quát về hoạt động BHXH tỉnh trong 20 năm qua gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền) để làm kỷ yếu chung của toàn Ngành (trước tháng 6/2014).

7. Triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan: Xây dựng các pano tuyên truyền về Ngành (mẫu thiết kế do BHXH Việt Nam cung cấp), treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan BHXH và trên các tuyến đường chính của địa phương vào dịp kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2014 và 20 năm ngày thành lập Ngành 16/02/2015.

8. Lựa chọn các tiết mục văn nghệ, các vận động viên thể thao xuất sắc tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao tại các cụm thi đua (quý IV/2014). BHXH tỉnh là cụm trưởng các cụm thi đua phối hợp với BHXH các tỉnh trong cụm thống nhất kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ và thể thao trong cụm đảm bảo vui tươi, tiết kiệm.

9. Thực hiện chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, BHXH các tỉnh tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành kết hợp với tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của BHXH tỉnh với tinh thần thiết thực, trang trọng, ý nghĩa, tránh phô trương hình thức.

10. Về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành của các đơn vị được bố trí từ các nguồn sau: Kinh phí tuyên truyền được BHXH Việt Nam giao trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 của đơn vị; Quỹ khen thưởng phúc lợi của đơn vị; Kinh phí BHXH Việt Nam hỗ trợ tổ chức một số hoạt động; Nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có). BHXH tỉnh căn cứ vào nội dung và yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành để xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động kỷ niệm theo từng nguồn kinh phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng hướng dẫn tại công văn này và gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Chi, Ban Tuyên truyền) trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015) tại địa phương. Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tuyên truyền) trước ngày 30/3/2015. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam qua Ban Chỉ đạo (số điện thoại 04.36285244) để được hướng dẫn chi tiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, TT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4650/BHXH-TT ngày 22/11/2013 hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.320

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.149