Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP PHUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9604 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2:2016) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 2: Quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thay thế so với phương pháp chuẩn

lại để xác định kết quả phù hợp sử dụng trong việc phân tích dữ liệu. Phòng thử nghiệm tổ chức phải kiểm tra dữ liệu thô và thông tin cần thiết khác trong bảng dữ liệu để đảm bảo rằng tất cả các cộng tác viên đã thực hiện phân tích bằng phương pháp thay thế và phương pháp chuẩn như đã lập thành văn bản. Khi có bằng chứng cho thấy kết quả có thể

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8550:2018 về Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống

TCVN8550:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8550:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8550:2018 GIỐNG CÂY TRỒNG - PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG Crops seed and seedling - Field inspection method Lời nói đầu TCVN 8550:2018 thay thế TCVN 8550:2011 TCVN 8550:2018 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8243-2:2018 (ISO 3951-2:2013) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 2: Quy định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập

TCVN8243-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8243-2:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8243-2:2018 ISO 3951-2:2013 QUI TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG - PHẦN 2: QUI ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN XÁC ĐỊNH THEO THỜI HẠN CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN (AQL) ĐỂ KIỂM TRA TỪNG LÔ CÓ CÁC ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG ĐỘC LẬP

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9535-2:2012 (ISO 1005-2:1986) về Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp ráp

TCVN9535-2:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9535-2:2012,***,Vật liệu đầu máy toa xe,Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông đường sắt ,Phương tiện giao thông đường sắt,Băng đa,bánh xe lắp băng đa của đầu máy ,bánh xe lắp băng đa của toa xe,Yêu cầu về kích thước cân bằng và lắp ráp,Toa xe ,TCVN 9535-2:2012 ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-11 : 2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

TCVN8860-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8860-11:2011,***,Bê tông nhựa,Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa,Phương pháp thử,TCVN 8860-11 : 2011,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8860-11 : 2011 BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG LẤP ĐẦY NHỰA Asphalt Concrete – Test methods – Part 11: Determination

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

46

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 349:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe - phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN349:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN349:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 349:2006 ,Phương tiện giao thông đường sắt,Toa xe ,Phương pháp kiểm tra,Bộ Giao thông vận tải,Sản xuất lắp ráp mới ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 349:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - TOA XE - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-5:2018 (ISO 12782-5:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 5: Chiết các chất mùn từ mẫu nước

kết của các thành phần với axit humic và axit fulvic. Phương pháp[15] được dựa trên phương pháp tách và phương pháp tinh chế[12] thông dụng, cũng được sử dụng bởi Hiệp hội các chất mùn quốc tế (IHSS). CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-4:2018 (ISO 12782-4:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 4: Chiết các chất mùn từ mẫu thể rắn

hình hóa sự liên kết của các thành phần với axit humic và axit fulvic. Phương pháp[14] này dựa trên phương pháp tách và phương pháp tinh chế[11] thông dụng, cũng được sử dụng bởi Hiệp hội các chất mùn quốc tế (IHSS). CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT về Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

chuyên dụng và các phương tiện, thiết bị xếp dỡ khác.                1.1.2         Quy chuẩn này không áp dụng cho các phương tiện, thiết bị xếp dỡ lắp đặt trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa và công trình biển. 1.2            Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

50

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Quy chuẩn kỹ thuật này. 5.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này. 5.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9596:2013 về Phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm

phòng cung cấp một phương pháp thường dùng để thu thập thông tin về độ chệch phòng thí nghiệm và sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm thành thạo để có được ước lượng về độ chệch của phòng thí nghiệm là một khía cạnh quan trọng của việc phân tích dữ liệu này. Tuy nhiên, độ ổn định và độ lặp lại sẽ ảnh hưởng tới dữ liệu thu được trong thử nghiệm thành

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9828:2013 về Rạp chiếu phim – Phương pháp đo các chỉ tiêu kỹ thuật về hình ảnh và âm thanh

TCVN9828:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9828:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9828:2013 RẠP CHIẾU PHIM - PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VỀ HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH Cinemas - Methods of measurement of images and acoustic characteristics Lời nói đầu TCVN 9828:2013 do Cục Điện ảnh biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11514:2016 (ISO/TS 17383:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định thành phần triacylglycerol - Phương pháp sắc ký khí mao quản

TCVN11514:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11514:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11514:2016 ISO/TS 17383:2014 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TRIACYLGLYCEROL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN Determination of the triacylglycerol composition of fats and oils - Determination

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11194:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ đàn hồi

4.7  Bể ổn nhiệt: Phù hợp với quy định tại TCVN 7496:2005 (ASTM D113-99). 5  Cách tiến hành 5.1  Chuẩn bị khuôn: xoa đều vadơlin lên mặt tấm đáy khuôn và mặt trong của hai mảnh cạnh của khuôn (s và s’), lắp khuôn vào tấm đáy. 5.2  Lấy mẫu: Theo TCVN 7494:2005 (ASTM D140-01), Bi tum phương pháp lấy mẫu. 5.3  Chuẩn bị mẫu: cho

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

việc kiểm tra khí thải mức 5 trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp (sản xuất, lắp ráp sau đây được viết tắt là “SXLR”) và xe ô tô nhập khẩu mới. Các loại xe ô tô được áp dụng trong Quy chuẩn này bao gồm các xe ô tô có ít nhất bốn bánh, được phân loại thành các xe ô tô khối lượng chuẩn thấp,

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11893:2017 về Vật liệu Bentonite - Phương pháp thử

gian đến khi dung dịch điền đầy cốc chia vạch đến vị trí vạch chia 500 mL. 5.3.5.5  Lặp lại thử nghiệm ít nhất 3 lần và lấy kết quả trung bình. Hình 2 - Dụng cụ phễu Marsh 5.4  Phương pháp xác định độ pH 5.4.1  Thiết bị, dụng cụ 5.4.1.1  Thiết bị đo pH: Sử dụng thiết bị đo pH điện cực thủy tinh hoặc giấy quỳ phù

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

thành kết cấu công trình. 3.2 Cấu kiện bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước (Prestressed reinforced concrete element) Cấu kiện được sản xuất theo công nghệ gây ứng suất nén trước theo phương pháp căng cốt thép trước trên bệ có trụ neo rồi sau đó mới đổ bê tông. 3.3 Mối nối (Joint) Phần liên kết các cấu kiện bê

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12629:2019 về Ngũ cốc - Xác định hàm lượng Beta-D-glucan - Phương pháp enzyme

có thể có màu vàng sáng hoặc màu hồng nhạt. Cấu trúc màu với glucose ổn định một vài giờ. Kiểm tra sự hình thành màu sắc và sự ổn định của hỗn hợp đệm glucose oxidase/peroxidase bằng cách ủ (lặp 2 lần) 3,0 ml hỗn hợp đệm glucose oxidase/peroxidase với glucose chuẩn (100 μg tinh thể khô glucose trong 0,2 ml dung dịch natri benzoat 0,2 %).

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12617:2019 về Cổng từ phát hiện kim loại theo vùng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp

Phương pháp thử 5.1  Điều kiện thử nghiệm - Nhiệt độ: 15 °C đến 35 °C; - Độ ẩm: 25 % đến 75 %; - Vật mẫu bằng kim loại có kích thước = 40 x 15.4 x 3.1 mm (dài x rộng x dày). 5.2  Phương pháp thử, kiểm tra 5.2.1  Kiểm tra hình thức cảnh báo Kiểm tra tín hiệu cảnh báo âm thanh, ánh sáng thông qua các giác quan.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9030:2017 về Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

định phương pháp thử cho các sản phẩm: bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp và bê tông khí chưng áp ở dạng khối hoặc dạng tấm nhỏ không có thanh cốt gia cường, được sử dụng để xây trong công trình xây dựng. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250