Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN2748 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14167 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.439 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 610 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2748:1991 về phân cấp công trình xây dựng - nguyên tắc chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2748 : 1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. NGUYÊN TĂC CHUNG Classification of buiding – General principles Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78 “ Phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản ” Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) về Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM THỦY LỰC CỦA VẬT LIỆU XỐP BÃO HÒA SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THẤM MÀNG ĐÀN HỒI Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using a flexible wall permeameter Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12622:2019 về Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12622:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (DẠNG SULFAT) HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Fertilizers - Determination of water - soluble sulfur (sulfates form) by gravimetric method Lời nói đầu TCVN 12622:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12660:2019 TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN LÀM NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Coal ash of thermal power plant in construction of highway embankments- Technical, construction and acceptance requirements Lời nói đầu TCVN 12660:2019 do Trường Đại học Xây

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) về Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) CÁC SẢN PHẨM ĐỐT THAN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Standard terminology for coal combustion products Lời nói đầu TCVN 12661:2019 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM E 2201-2013 (Standard terminology for coal combustion

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12621:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12621:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Fertilizers - Determination of amino acids content by high performance liquid chromatography method (HPLC) Lời nói đầu TCVN 12621:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12620:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12620:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG AXIT AMIN TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NITƠ FORMOL VÀ HIỆU CHÍNH VỚI NITƠ AMONIAC Fertilizers - Determination of free amino acids content by formaldehyde titration method and subtracting by ammoniacal nitrogen Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11407:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2019 thay thế cho TCVN 11407:2016. TCVN 11407:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2019 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembles concrete and reinforced concrete structures - Erection and acceptance Lời nói đầu TCVN 9115:2019 thay thế TCVN 9115:2012. TCVN 9115:2019 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 172:2019 về Than đá - Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-13:2018 ISO 15614-13:2012 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ QUY TRÌNH HÀN – PHẦN 13: HÀN GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ VÀ HÀN CHẢY GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test-

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12663:2019 về Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12663:2019 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT NHANH XÁC ĐỊNH SỰ RÒ RỈ KHUẾCH TÁN TỪ CHẤT THẢI ĐÃ ĐÓNG RẮN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH MÔ PHỎNG SỰ CHIẾT PHÂN ĐOẠN, KHUẾCH TÁN TỪ MẪU CHẤT THẢI HÌNH TRỤ Standard test method for accelerated leach test for diffusive releases from solidified waste and a computer

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12584:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12584 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐINH PHẢN QUANG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Retroreflecting road studs - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 12584 : 2019 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12585:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12585:2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ DẪN HƯỚNG VÀ TẤM PHẢN QUANG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment- Delineator posts and retroreflectors - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN12585:2019 do Viện Khoa học và

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12586:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12586 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TẤM CHỐNG CHÓI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Antiglare system for road - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 12586 : 2019 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12605:2019 về Mật ong

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12605:2019 MẬT ONG Honey Lời nói đầu TCVN 12605:2019 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MẬT ONG Honey 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12587:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ tiêu dẻo phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12587 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TRỤ TIÊU DẺO PHÂN LÀN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Cylinders - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 12587 : 2019 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12554:2019 (ISO 12044:2014) về Ổ lăn - Ổ bi đỡ chặn một dãy - Kích thước cạnh vát cho phía không chặn của vòng ngoài

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12554:2019 ISO 12044:2014 Ổ LĂN - Ổ BI ĐỠ CHẶN MỘT DÃY – KÍCH THƯỚC CẠNH VÁT CHO PHÍA KHÔNG CHẶN CỦA VÒNG NGOÀI Rolling bearings – Single-row angular contact ball bearings – Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side Lời nói đầu TCVN 12554:2019 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12559:2019 (ISO 24393:2008) về Ổ lăn - Ổ lăn chuyển động thẳng - Từ vựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN 12559:2019 ISO 24393:2008 Ổ LĂN - Ổ LĂN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG - TỪ VỰNG ROLLING BEARINGS - LINEAR MOTION ROLLING BEARINGS - VOCABULARY Lời nói đầu TCVN 12559:2019 hoàn toàn tương đương ISO 24393:2008 TCVN 12559:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250