Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN2748 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14913 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2748:1991 về phân cấp công trình xây dựng - nguyên tắc chung

TCVN2748:1991,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2748:1991,***,TCVN 2748:1991,Phân cấp công trình xây dựng,Nguyên tắc chung ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2748 : 1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. NGUYÊN TĂC CHUNG Classification of buiding – General principles Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78 “ Phân cấp

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất

TCVN13334:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13334:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13334:2021 XỐP CÁCH NHIỆT POLYURETAN (PU) SỬ DỤNG CHẤT TRỢ NỞ DỄ CHÁY – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT Polyurethane insulation foam using flammable blowing agents – Safety requirements for production Lời

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất

TCVN9155:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9155:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155:2021 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures - Technical requirements of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155:2021 thay thế TCVN 9155:2012. TCVN 9155:2021 do Tổng

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13336:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều

TCVN13336:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13336:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13336:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH - NGUYÊN TẮC BẢO VỆ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN KÉO XOAY CHIỀU VÀ MỘT CHIỀU Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13335:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc

TCVN13335:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13335:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13335:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG GOM ĐIỆN - CẦN LẤY ĐIỆN, CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI DẢI TIẾP XÚC Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13333:2021 về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng

TCVN13333:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13333:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13333 : 2021 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG SOL-KHÍ - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG Aerosol Fire-Extinguishing Systems - Specifications for design, installation, inspection and maintenance Lời nói

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì

TCVN13330:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13330:2021,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13330:2021 CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN - YÊU CẦU BẢO TRÌ Marine Port Facilities - Maintenance Requirements Lời nói đầu TCVN 13330:2021 được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo “Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì cho công trình cảng” do

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu

TCVN13053:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13053:2021,***,Nông nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13053:2021 SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - LẤY MẪU Environmental treating products in aquaculture - Sampling Lời nói đầu TCVN 13053:2021 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu

TCVN13052:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13052:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13052:2021 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - LẤY MẪU Animal feeding stuffs - Sampling Lời nói đầu TCVN 13052:2021 thay thế TCVN 4325:2007. TCVN 13052:2021 do Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12853:2020 (ISO/IEC 18031:2011 With amendment 1:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Bộ tạo bit ngẫu nhiên

TCVN12853:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12853:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12853 : 2020 ISO/IEC 18031 : 2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - BỘ TẠO BIT NGẪU NHIÊN Information technology - Security techniques - Random bit generation Lời nói đầu TCVN 12853 : 2020 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12822:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu

TCVN12822:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12822:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12822:2020 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỒ SƠ BẢO VỆ CHO HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Information technology - Security techniques - Protection profile for database management systems Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12821:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động

TCVN12821:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12821:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12821:2020 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỒ SƠ BẢO VỆ CHO THIẾT BỊ LƯU TRỮ DI ĐỘNG Information technology - Security techniques - Protection profile for portable storage media Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12820:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập hệ trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng

TCVN12820:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12820:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12820:2020 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỒ SƠ BẢO VỆ CHO CHỨC NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬP TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA/THIẾT BỊ MẠNG Information technology - Security techniques - Protection profile for intrusion

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12819:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng thái

TCVN12819:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12819:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12819:2020 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỒ SƠ BẢO VỆ CHO THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA LỌC LƯU LƯỢNG CÓ TRẠNG THÁI Information technology - Security techniques - Protection profile for stateful traffic filter firewalls

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12775:2020 (ISO 18246:2015) về Mô tô và xe máy điện - Yêu cầu an toàn đối với đầu nối với nguồn cấp điện từ bên ngoài

TCVN12775:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12775:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12775:2020 ISO 18246:2015 MÔ TÔ VÀ XE MÁY ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐẤU NỐI VỚI NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN TỪ BÊN NGOÀI Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198