Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 159632 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Hợp nhất quy định Quy hoạch đô thị,Phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

102

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giá do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Giá năm 2012,Hợp nhất Luật giá ,Văn bản hợp nhất Luật Giá,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

103

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp,Quy định về Thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

104

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường,Hợp nhất quy định Bảo vệ môi trường,Biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

105

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2019,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm xã hội,An toàn vệ sinh lao động,Chế độ lao động,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

106

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Luật 85 2015,Quốc hội,Bầu cử đại biểu quốc hội,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,85/2015/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 85/2015/QH13

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

107

Nghị quyết 962/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

962/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 962 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

108

Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành

85/2019/QH14,Nghị quyết 85 2019,Quốc hội,Phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Kế hoạch phát triển,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

109

Lệnh công bố Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội 2015

19/2015/L-CTN,Lệnh 19 2015,Chủ tịch nước,Lệnh công bố nghị quyết,Nội quy kỳ họp Quốc hội ,Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp ,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2015/L-CTN

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

110

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

1186/QD-UBND,Quyết định 1186 2020,Tỉnh Hà Giang,Đề án Tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội,Đề án Tổ chức lại Văn phòng Hội đồng nhân dân,Đề án Tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

111

Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội

102/2015/QH13,Nghị quyết 102 2015,Quốc hội,Kỳ họp Quốc hội,Nội quy kỳ họp Quốc hội ,Chương trình kỳ họp Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 102/2015/QH13

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

112

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2020 về tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hà Giang,Tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội,Tổ chức lại Văn phòng Hội đồng nhân dân,Tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

113

Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV do Chủ tịch Quốc hội ban hành

55/2017/QH14,Nghị quyết 55 2017,Quốc hội,Chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ,Trả lời chất vấn,Chất vấn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 55/2017/QH14

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

114

Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1004/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 1004 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quy định vị trí chức năng Hội đồng nhân dân tỉnh,Vị trí chức năng Hội đồng nhân dân tỉnh,Vị trí chức năng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

115

Nghị quyết 1102/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đại biểu Trần Hồng Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1102/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1102 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật,Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,Cho thôi làm Ủy viên Ủy ban Pháp luật khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

116

Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII do Quốc hội ban hành

134/2020/QH14,Nghị quyết 134 2020,Quốc hội,Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội,Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề,Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn trong nhiệm kỳ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

117

Nghị quyết 899/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

899/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 899 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cán bộ,Bổ nhiệm cán bộ,Bổ nhiệm cán bộ công chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

118

Kế hoạch 184/KH-UBTVQH14 năm 2017 triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018

184/KH-UBTVQH14,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát Quốc hội ,Giám sát quốc hội,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

119

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Bộ luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

120

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2019,Văn phòng quốc hội,Trưng dụng tài sản,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Văn bản hợp nhất Luật,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213