Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 159632 văn bản

61

Nghị quyết 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

118/2020/QH14,Nghị quyết 118 2020,Quốc hội,Thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia ,Quyền hạn Hội đồng bầu cử quốc gia,Nhiệm vụ Hội đồng bầu cử quốc gia 2020,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

62

Nghị quyết 622/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

622/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 622 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Ủy viên thường trực,Ủy viên Thường trực Quốc hội,Hội đồng Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

63

Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

84/2019/QH14,Nghị quyết 84 2019,Quốc hội,Nội quy kỳ họp Quốc hội ,Kỳ họp thứ 7,Kỳ họp Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 84/2019/QH14 Hà Nội,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

64

Nghị quyết 108/2020/QH14 về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

108/2020/QH14,Nghị quyết 108 2020,Quốc hội,Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia,Quy định bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia,Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

65

Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

76/2019/QH14,Nghị quyết 76 2019,Quốc hội,Giám sát,Chương trình giám sát,Hoạt động giám sát của Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 76/2019/QH14

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

66

Nghị quyết 681/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

681/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 681 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Nghị quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

67

Nghị quyết 682/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Hồng Thái do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

682/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 682 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Nghị quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

68

Nghị quyết 683/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

683/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 683 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

69

Nghị quyết 679/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

679/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 679 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban ,Phiên họp Ủy ban Tư pháp ,Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

70

Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Quốc hội ban hành

130/2020/QH14,Nghị quyết 130 2020,Quốc hội,Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình,Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

71

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Bạc Liêu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

72

Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Quốc hội ban hành

124/2020/QH14,Nghị quyết 124 2020,Quốc hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

73

Nghị quyết 121/2016/QH13 bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

121/2016/QH13,Nghị quyết 121 2016,Quốc hội,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

74

Quyết định 16/QĐ-TTHĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

16/QD-TTHDND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Thái Bình,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Thành lập Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình,Nhiệm vụ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

75

Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

131/2020/QH14,Nghị quyết 131 2020,Quốc hội,Tổ chức chính quyền đô thị tại Hồ Chí Minh,Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị Hồ Chí Minh,Quy định tổ chức chính quyền đô thị,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

76

Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành

129/2020/QH14,Nghị quyết 129 2020,Quốc hội,Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021,Tổng số thu ngân sách trung ương,Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

77

Nghị quyết 128/2020/QH14 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Quốc hội ban hành

128/2020/QH14,Nghị quyết 128 2020,Quốc hội,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Thông qua dự toán ngân sách nhà nước,Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

78

Nghị quyết 558/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

558/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 558 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quốc hội,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

79

Nghị quyết 557/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

557/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 557 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban ,Quốc hội,Quốc hội phê chuẩn,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 557/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

80

Nghị quyết 22/2012/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do Quốc hội ban hành

22/2012/QH13,Nghị quyết 22 2012,Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội,Đặng Thị Hoàng Yến,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 22/2012/QH13 Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91