Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 159595 văn bản

21

Nghị quyết 1055/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1055/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1055 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nam,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Hà Nam,Bầu Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

22

Nghị quyết 1042/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sơn La do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1042/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1042 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La,Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

23

Nghị quyết 1037/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1037/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1037 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Quy định chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu,Chuyển sinh hoạt Đoàn ông Nguyễn Văn Nên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

24

Nghị quyết 1038/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thắng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1038/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1038 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn ông Nguyễn Văn Thắng,Quy định chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

25

Nghị quyết 1035/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1035/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1035 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khánh Hòa,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

26

Nghị quyết 963/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

963/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 963 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng,Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng,Phê chuẩn chức vụ của Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

27

Nghị quyết 1016/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1016/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1016 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đối với ông Lê Quân,Chuyển sinh hoạt đối với ông Lê Quân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

28

Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

965/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 965 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XIV,Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc,Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

29

Nghị quyết 1008/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1008/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1008 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Phụ cấp chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

30

Nghị quyết 92/2015/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành

92/2015/QH13,Nghị quyết 92 2015,Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội,Đại biểu Châu Thị Thu Nga,Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

31

Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

992/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 992 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận và bổ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

32

Nghị quyết 982/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

982/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 982 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Quốc hội khóa XIV,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

33

Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

978/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 978 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

34

Nghị quyết 964/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

964/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 964 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế,Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

35

Nghị quyết 960/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

960/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 960 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thái Nguyên,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Thái Nguyên,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

36

Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

955/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 955 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt bà Nguyễn Thanh Hải,Đoàn đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thanh Hải,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

37

Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

946/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 946 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Ninh Bình,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

38

Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

945/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 945 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt ông Triệu Thế Hùng,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội ông Triệu Thế Hùng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

39

Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

942/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 942 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

40

Nghị quyết 937/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

937/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 937 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn Nguyễn Thị Thu Hà,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biển Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn từ Bắc Giang đến Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222