Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159600 văn bản

1

Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020

10/2020/L-CTN,Lệnh 10 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội,Lệnh 10/2020/L-CTN công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/L-CTN

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

2

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật 65 2020,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020,Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 2014,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 65/2020/QH14,65/2020/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

3

Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1306/QD-TTg,Quyết định 1306 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội,Danh mục Bí mật của Tổng Thư ký Quốc hội,Danh mục Bí mật của Văn phòng Quốc hội,Danh mục Bí mật của Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

4

Nghị quyết 123/2020/QH14 về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc do Quốc hội ban hảnh

123/2020/QH14,Nghị quyết 123 2020,Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

5

Nghị quyết 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

135/2020/QH14,Nghị quyết 135 2020,Quốc hội,Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV,Nội dung trong Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV,Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

6

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2020,Văn phòng quốc hội,Luật tổ chức Quốc hội năm 2014,Hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

7

Nghị quyết 112/2020/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

112/2020/QH14,Nghị quyết 112 2020,Quốc hội,Chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Quốc hội,Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

8

Nghị quyết 110/2020/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

110/2020/QH14,Nghị quyết 110 2020,Quốc hội,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

9

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Luật 57 2014,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội,Tổ chức Quốc hội,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội 2014,57/2014/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 57/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

10

Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

927/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 927 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội,Phê chuẩn kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội,Kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

11

Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14 về Quy chế tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

334/2017/UBTVQH14,Nghị quyết 334 2017,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hoạt động giám sát của Quốc hội,Chương trình hoạt động giám sát,Quy chế tổ chức thực hiện,Tổ chức thực hiện,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

12

Nghị quyết 106/2015/QH13 về bầu Tổng thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII do Quốc hội ban hành

106/2015/QH13,Nghị quyết 106 2015,Quốc hội,Bầu Tổng thư ký Quốc hội,Tổng thư ký Quốc hội ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Trưởng đoàn thư ký ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

13

Nghị quyết 74/2018/QH14 về kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

74/2018/QH14,Nghị quyết 74 2018,Quốc hội,Quốc hội,Kỳ họp Quốc hội,Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 74/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

14

Nghị quyết 120/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội ban hành

120/2016/QH13,Nghị quyết 120 2016,Quốc hội,Chủ tịch Quốc hội,Phó Chủ tịch Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 120/2016/QH13

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

15

Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành

133/2020/QH14,Nghị quyết 133 2020,Quốc hội,Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 23/05/2021,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

16

Kế hoạch 313/KH-UBTVQH14 năm 2018 thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

313/KH-UBTVQH14,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Triển khai thực hiện,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

17

Nghị quyết 1041/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quốc Phong do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1041/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1041 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Chuyển sinh hoạt đối với ông Lê Quốc Phong,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu ông Lê Quốc Phong,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

18

Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

64/2018/QH14,Nghị quyết 64 2018,Quốc hội,Kỳ họp Quốc hội,Dự thảo báo cáo Quốc Hội,Báo cáo Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 64/2018/QH14

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

19

Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

63/2018/QH14,Nghị quyết 63 2018,Quốc hội,Chất vấn ,Chất vấn đại biểu Quốc hội,Chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 63/2018/QH14 Hà Nội,

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

20

Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1062/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1062 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Thái Nguyên,Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108