Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 159633 văn bản

41

Nghị quyết 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

122/2020/QH14,Nghị quyết 122 2020,Quốc hội,Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở và lương hưu,Thông qua 10 Luật và 21 Nghị quyết,Phấn đấu phát triển kinh tế xã hội 2020,Thương mại,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

42

Lệnh công bố Luật tổ chức Quốc hội 2014

15/2014/L-CTN,Lệnh 15 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Lệnh công bố Luật 2014,Luật Tổ chức Quốc hội 2014,Luật Tổ chức Quốc hội,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

43

Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

934/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 934 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Hải Dương,Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương,Phê chuẩn bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

44

Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

105/2020/QH14,Nghị quyết 105 2020,Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội ,Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội,Tiến hành Chương trình giám sát 2021 Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

45

Nghị quyết 925/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường Vụ Quốc hội ban hành

925/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 925 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luậti khóa XIV,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

46

Nghị quyết 911/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

911/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 911 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ,Phê chuẩn bầu Trưởng Đoàn đại biểu Thái Bình,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

47

Nghị quyết 909/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

909/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 909 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

48

Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Vương Đình Huệ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

891/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 891 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sinh hoạt,Đại biểu Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

49

Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về quy định chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

50

Nghị quyết 92/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

92/2019/QH14,Nghị quyết 92 2019,Quốc hội,Chức vụ,Chủ nhiệm,Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 92/2019/QH14 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

51

Nghị quyết 101/2019/QH14 năm 2019 về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

101/2019/QH14,Nghị quyết 101 2019,Quốc hội,Kỳ họp Quốc hội,Nội quy kỳ họp Quốc hội ,Tổ chức kỳ họp thường lệ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 101/2019/QH14

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

52

Nghị quyết 781/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Bùi Văn Cường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

781/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 781 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Tổ chức Quốc hội,Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

53

Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

780/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 780 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,Đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

54

Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

773/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 773 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đại biểu,Đại biểu Quốc hội,Đại hội đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

55

Nghị quyết 766/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

766/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 766 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu,Đại biểu Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

56

Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

57

Nghị quyết 678/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

678/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 678 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều động,Hội đồng Dân tộc,Bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

58

Nghị quyết 705/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

705/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 705 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Văn phòng quốc hội,Bổ nhiệm,Bổ nhiệm chức vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 705/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

59

Nghị quyết 122/2016/QH13 bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội ban hành

122/2016/QH13,Nghị quyết 122 2016,Quốc hội,Hội đồng Dân tộc,Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc,Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước,Bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc,Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

60

Nghị quyết 696/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bến Tre do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

696/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 696 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đại biểu Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,Bầu cử đại biểu quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226