Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 159600 văn bản

81

Nghị quyết 01/2011/QH13 xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của đại biểu Quốc hội khóa XIII do Quốc hội ban hành

01/2011/QH13,Nghị quyết 01 2011,Quốc hội,Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội ,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 01/2011/QH13

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

82

Luật hoạt động giám sát của Quốc hộiHội đồng nhân dân 2015

Luật 87 2015,Quốc hội,Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội,Giám sát Hội đồng nhân dân,Hoạt động giám sát của Quốc hội,87/2015/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 87/2015/QH13

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

83

Nghị quyết 118/2016/QH13 năm 2016 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII do Quốc hội ban hành

118/2016/QH13,Nghị quyết 118 2016,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ,Phó Chủ tịch Quốc hội,Hội đồng Dân tộc,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Bổ nhiệm miễn nhiệm,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

84

Nghị quyết 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

59/2018/QH14,Nghị quyết 59 2018,Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Chương trình giám sát của Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 59/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

85

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai,Phòng chống thiên tai,Hoạt động phòng chống thiên tai,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

86

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Tố cáo,Hợp nhất quy định về Tố cáo,Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

87

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành

11/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 11 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Phòng chống tham nhũng ,Hợp nhất quy định Phòng chống tham nhũng,Phòng ngừa và phát hiện tham nhũng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

88

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 05 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Đê điều,Phòng chống lũ của tuyến sông có đê,Bảo vệ đê hộ đê và sử dụng đê điều VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

89

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Điện ảnh,Hợp nhất quy định Luật Điện ảnh,Tổ chức và hoạt động điện ảnh,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

90

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quốc hội ban hành

21/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 21 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Khí tượng thủy văn năm 2015,Hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn,Văn bản hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

91

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

08/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 08 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự,Hợp nhất quy định về Tố tụng dân sự,Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

92

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

06/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 06 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước,Quyết toán giám sát ngân sách nhà nước,Lập giám sát ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

93

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

07/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 07 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Thủy lợi,Hợp nhất quy định về Thủy lợi,Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

94

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

02/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 02 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Xây dựng,Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng,Quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

95

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

96

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành

18/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 18 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Đầu tư công 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công,Văn bản hợp nhất Luật Đầu tư công,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

97

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Đấu thầu,Quản lý nhà nước đấu thầu,Trách nhiệm của các bên trong đấu thầu,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

98

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành

03/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 03 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Nhà ở,Phát triển quản lý sử dụng nhà ở,Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

99

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Văn bản hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

100

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản,Hợp nhất quy định Kinh doanh bất động sản,Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh bất động sản,Thương mại,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108