Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 159595 văn bản

201

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Văn phòng Quốc hội ban hành

45/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 45 2018,Văn phòng quốc hội,Bệnh truyền nhiễm,Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Phòng bệnh truyền nhiễm ,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

202

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành

42/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 42 2018,Văn phòng quốc hội,Giáo dục đại học,Luật giáo dục đại học ,Phát triền giáo dục đại học ,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

203

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

44/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 44 2018,Văn phòng quốc hội,Giám định tư pháp,Luật Giám định tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

204

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

47/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 47 2018,Văn phòng quốc hội,Quảng cáo,Hoạt động quảng cáo,Luật Quảng cáo 2012,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

205

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đa dạng sinh học do Văn phòng Quốc hội ban hành

32/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 32 2018,Văn phòng quốc hội,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

206

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2018,Văn phòng quốc hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 LUẬT

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

207

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Đường sắt,Đường sắt,Giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

208

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Văn phòng Quốc hội ban hành

35/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 35 2018,Văn phòng quốc hội,Kiểm dịch thực vật ,Dịch hại kiểm dịch thực vật ,Bảo vệ thực vật VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

209

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành

30/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 30 2018,Văn phòng quốc hội,Chất lượng sản phẩm,Chất lượng sản phẩm hàng hoá,Quản lý chất lượng sản phẩm,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

210

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2018,Văn phòng quốc hội,Khí tượng thủy văn,Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn,Luật khí tượng thủy văn ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

211

Nghị quyết 1025/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1025/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1025 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia,Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia,Quy định bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

212

Nghị quyết 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 do Quốc hội ban hành

73/2018/QH14,Nghị quyết 73 2018,Quốc hội,Phân bổ ngân sách,Phân bổ ngân sách trung ương ,Phân bổ ngân sách Nhà nước ,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 73/2018/QH14

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

213

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành

70/2018/QH14,Nghị quyết 70 2018,Quốc hội,Dự toán ngân sách nhà nước,Ngân sách Nhà nước,Nguồn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 70/2018/QH14

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

214

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

590/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 590 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều động,Bổ nhiệm cán bộ,Quy chế bổ nhiệm cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

215

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 08 2013,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cảnh sát cơ động,CSCĐ 2013,Pháp lệnh Cảnh sát,08/2013/UBTVQH13,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

216

Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

749/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 749 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài chính,Thành viên,Ngân sách,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

217

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

03/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 03 2012,Văn phòng quốc hội,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,Văn bản hợp nhất ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/09/2012

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

218

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

579/2018/UBTVQH14,Nghị quyết 579 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bảo vệ môi trường,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

219

Nghị quyết 577/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

577/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 577 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm cán bộ,Bổ nhiệm cán bộ công chức,Điều động cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

220

Nghị quyết 129/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch nước do Quốc hội ban hành

129/2016/QH13,Nghị quyết 129 2016,Quốc hội,Luật Bầu cử,Kết quả bầu cử,Kết quả bầu Phó Chủ tịch nước ,Cơ quan bầu cử,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 129/2016/QH13

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222