Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 159633 văn bản

141

Nghị quyết 35/2017/QH14 Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

35/2017/QH14,Nghị quyết 35 2017,Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Giám sát của Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 35/2017/QH14

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

142

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

351/2017/UBTVQH14,Nghị quyết 351 2017,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kỹ thuật trình bày văn bản,Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Thể thức trình bày văn bản,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

143

Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

751/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 751 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Luật Quy hoạch,Luật quy hoạch đô thị,Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

144

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

629/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 629 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hoạt động của Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân,Hoạt động Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

145

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2019,Văn phòng quốc hội,Công nghiệp quốc phòng,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

146

Nghị quyết 943/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

943/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 943 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

147

Nghị quyết 738/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

738/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 738 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Chương trình giám sát Ninh Thuận ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

148

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Văn phòng Quốc hội ban hành

39/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 39 2018,Văn phòng quốc hội,Giáo dục quốc phòng và an ninh,Công tác quốc phòng và an ninh,Giáo dục quốc phòng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

149

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

150

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

151

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

18/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 18 2019,Văn phòng quốc hội,Hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp,Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014,Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

152

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-VPQH

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

153

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

154

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Thương mại,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

155

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

156

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Luật đấu thầu,Hợp nhất luật,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

157

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành

09/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 09 2019,Văn phòng quốc hội,Hướng dẫn Luật Nhà ở,Văn bản hợp nhất Luật nhà ở,Luật nhà ở sửa đổi,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-VPQH

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

158

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2019,Văn phòng quốc hội,Thực hiện Luật Xây dựng,Tổ chức thực hiện Luật Xây dựng,Văn bản hợp nhất Luật xây dựng,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

159

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

11/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 11 2019,Văn phòng quốc hội,Luật quy hoạch đô thị,Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

160

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2019,Văn phòng quốc hội,Luật kế toán mới nhất,Luật kế toán 2015,Tình hình thực hiện Luật Kế toán,Kế toán - Kiểm toán VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226