Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 168684 văn bản

101

Quyết định 56-BT năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

56-BT,Quyết định 56-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 23/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

102

Quyết định 55-BT năm 1977 thành lập thị trấn Hóc Môn thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

55-BT,Quyết định 55-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Hóc Môn,Thành lập,Huyện Hóc Môn,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÓC MÔN THUỘC HUYỆN

Ban hành: 23/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

103

Quyết định 613-VP18 năm 1977 về việc thành lập xã Quảng Tiến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

613-VP18,Quyết định 613-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Xã Quảng Tiến,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Quảng Trạch,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 613-VP18 Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

104

Quyết định 618-VP18 năm 1977 hợp nhất một số xã thuộc Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

618-VP18,Quyết định 618-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Hưng Hà,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 618-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

105

Quyết định 619-VP18 năm 1977 thành lập xã và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do PBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

619-VP18,Quyết định 619-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới,Thành lập xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 619-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

106

Thông Tư 45-BT-1976 Hướng dẫn thi hành Quyết định 130-CP-1975 bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do Phủ Thủ Tướng ban hành

45-BT,Thông tư 45-BT 1976,Phủ Thủ tướng,Bổ sung đãi ngộ cán bộ xã,Đãi ngộ cán bộ xã,Chế độ cán bộ xã,Cán bộ xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-BT Hà Nội

Ban hành: 24/03/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

107

Quyết định 234-BT năm 1975 thành lập xã Hồng Quỳnh thuộc huyện Thái Thuỵ và xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

234-BT,Quyết định 234-BT 1975,Phủ Thủ tướng,Huyện Thái Thụy,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234-BT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ

Ban hành: 05/09/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

108

Nghị định 102-CP năm 1962 về việc thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng chính phủ ban hành

102-CP,Nghị định 102-CP 1962,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Cục Lưu trữ,Phủ Thủ tướng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1962

Ban hành: 04/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

109

Quyết định 22-BT năm 1963 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Lưu trữ do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

22-BT,Quyết định 22-BT 1963,Phủ Thủ tướng,Cục Lưu trữ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC LƯU TRỮ BỘ TRƯỞNG PHỦ

Ban hành: 23/03/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

110

Thông tư 94-TTg năm 1962 về việc thống nhất tổ chức văn hóa, thông tin các cấp do Phủ thủ tướng ban hành

94-TTg,Thông tư 94-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Tổ chức văn hóa thông tin,Văn hóa thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm

Ban hành: 20/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

111

Thông tư 68-TTg năm 1962 về việc phối hợp công tác giữa hai ngành Giao thông và Thủy lợi do Phủ thủ tướng ban hành

68-TTg,Thông tư 68-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Phối hợp công tác,Ngành thủy lợi,Ngành giao thông,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1962

Ban hành: 25/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

112

Thông tư 80-TTg năm 1960 về việc phân cấp quản lý khí tượng do Phủ Thủ Tướng ban hành

80-TTg,Thông tư 80-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Phân cấp quản lý,Quản lý khí tượng,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 1960

Ban hành: 28/03/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

113

Thông tư 135-BT-1973 hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước do Phủ Thủ tướng ban hành

135-BT,Thông tư 135-BT 1973,Phủ Thủ tướng,Điều lệ khen thưởng gia đình quân nhân,Điều lệ khen thưởng,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135-BT Hà Nội, ngày 14 tháng 11

Ban hành: 14/11/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

114

Thông tư 462-TTg năm 1961 về việc điều tra tình hình sử dụng lao động ở nông thôn do Phủ Thủ Tướng ban hành.

462-TTg,Thông tư 462-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Tình hình sử dụng lao động,Tình hình sử dụng lao động nông thôn,Sử dụng lao động,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 462-TTg Hà

Ban hành: 05/12/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

115

Thông tư 372-TTg năm 1961 quy định chế độ báo cáo tồn kho vật tư hàng năm do Phủ Thủ Tướng ban hành.

372-TTg,Thông tư 372-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Báo cáo tồn kho vật tư,Vật tư tồn kho,Tồn kho vật tư,Tồn kho vật tư hàng năm,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 372-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1961 THÔNG TƯ

Ban hành: 18/09/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

116

Thông tư 348-TTg năm 1961 quy định chế độ nông trường quốc doanh giao nộp sản phẩm cho Nhà nước do Phủ thủ tướng ban hành

348-TTg,Thông tư 348-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Nông trường quốc doanh,Giao nộp sản phẩm,Tài chính nhà nước PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 348-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1961

Ban hành: 30/08/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

117

Thông tư 222-TTg năm 1961 về việc thanh toán hàng nhập khẩu do Phủ Thủ Tướng ban hành.

222-TTg,Thông tư 222-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Thanh toán hàng nhập khẩu,Hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/06/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

118

Thông tư 198-TTg năm 1961 về việc chấp hành ngân sách Nhà nước do Phủ Thủ tướng ban hành

198-TTg,Thông tư 198-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Ngân sách Nhà nước,Chấp hành ngân sách,Tài chính nhà nước PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 1961

Ban hành: 23/05/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

119

Thông tư 60-TTg năm 1961 về công tác điều tra thống kê 1961 do Phủ thủ tướng ban hành

60-TTg,Thông tư 60-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Công tác điều tra thống kê,Điều tra thống kê,Kế toán - Kiểm toán PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1961

Ban hành: 17/02/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

120

Thông tư 41-TTg năm 1961 về việc tổ chức quản lý và kinh doanh máy bơm nhỏ tưới ruộng do Phủ Thủ tướng ban hành

41-TTg,Thông tư 41-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Máy bơm tưới ruộng,Quản lý máy bơm nhỏ,Kinh doanh máy bơm nhỏ,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1961

Ban hành: 01/02/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123