Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 168679 văn bản

61

Báo cáo số 2780/BC-BTM ngày 16/06/2004 của Bộ Thương mại về tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và đăng ký đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2004

HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2004 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Căn cứ công văn số 2780/VPCP-TH ngày 04 tháng 06 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6

Ban hành: 16/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

62

Quyết định 494/TTg năm 1994 về thẩm quyền ký các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

494/TTg,Quyết định 494 1994,Chính phủ,Văn bản của Thủ tướng Chính phủ,Thẩm quyền ký văn bản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 494/TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1994

Ban hành: 14/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

63

Quyết định 54-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã thuộc tỉnh Phú Khánh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

54-BT,Quyết định 54-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

64

Thông tư 184-BT-1978 hướng dẫn việc khen thưởng chuyên gia nước ngoài do Phủ Thủ tướng ban hành

184-BT,Thông tư 184-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Khen thưởng chuyên gia nước ngoài,Chuyên gia nước ngoài,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184-BT Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

65

Quyết định 130-BT năm 1978 sửa đổi tên một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

130-BT,Quyết định 130-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Đổi tên xã,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-BT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 25/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

66

Quyết định 72-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã mới thuộc tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

72-BT,Quyết định 72-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Tỉnh Đắk Lắk,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-BT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

67

Quyết định 140-BT năm 1977 về việc thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

140-BT,Quyết định 140-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thị trấn Bỉm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 140-BT Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1977

Ban hành: 29/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

68

Nghị quyết 155-CP về việc thi hành pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng do Phủ Thủ tướng ban hành

155-CP,Nghị quyết 155-CP 1973,Phủ Thủ tướng,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1973 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 03/10/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

69

Quyết định 41-BT năm 1972 về việc thành lập một số thị trấn thuộc tỉnh Bắc Thái do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

41-BT,Quyết định 41-BT 1972,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-BT Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1972 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC THÁI

Ban hành: 09/09/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

70

Thông tư 60-TTg năm 1962 quy định chế độ học nghề do Phủ Thủ Tướng ban hành

60-TTg,Thông tư 60-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Chế độ học nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1962

Ban hành: 01/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

71

Thông tư 14-BT-1972 hướng dẫn việc khen thưởng thành tích phòng và chống lụt, bão do Phủ Thủ tướng ban hành

14-BT,Thông tư 14-BT 1972,Phủ Thủ tướng,Khen thưởng thành tích,Thành tích phòng chống lụt bão,Phòng chống lụt bão,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-BT Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/04/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

72

Thông tư 363-TTg năm 1961 về việc sửa chữa nhà ở do Phủ Thủ Tướng ban hành.

363-TTg,Thông tư 363-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Nhà ở,Sửa chửa nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 363-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 1961

Ban hành: 12/09/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

73

Thông tư 132-TTg năm 1961 về việc cấp phát sổ lao động do Phủ Thủ tướng ban hành

132-TTg,Thông tư 132-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Phát sổ lao động,Sổ lao động,Cấp sổ lao động,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 1961

Ban hành: 05/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

74

Thông tư 160-TTg năm 1960 về việc tẩm gỗ bằng hóa chất do Phủ Thủ Tướng ban hành

160-TTg,Thông tư 160-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Tẩm gỗ hóa chất,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ******* Số : 160-TTg VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1960 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TẨM GỖ BẰNG HÓA CHẤT Từ

Ban hành: 22/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

75

Thông tư 19-BT-1979 điều chỉnh địa giới các huyện, xã và các đơn vị tương đương thuộc các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương do Phủ Thủ tướng ban hành

19-BT,Thông tư 19-BT 1979,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** Số: 19-BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1979 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐIỀU

Ban hành: 31/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

76

Thông tư 03-BT-1979 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và tương đương năm 1979 do Phủ thủ tướng ban hành

03-BT,Thông tư 03-BT 1979,Phủ Thủ tướng,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-BT Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1979

Ban hành: 06/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

77

Thông tư 123-TTg năm 1959 về việc thành lập quỹ nghĩa thương do Phủ Thủ Tướng ban hành

123-TTg,Thông tư 123-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Quỹ nghĩa thương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1959

Ban hành: 30/03/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

78

Thông tư 308-TTg năm 1958 về việc đề phòng dịch tả do Phủ Thủ Tướng ban hành

308-TTg,Thông tư 308-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Đề phòng dịch tả,Dịch tả,Thể thao - Y tế PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 308-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1958

Ban hành: 21/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

79

Thông tư 109-BT-1978 Hướng dẫn thực hiện bản quy định của Hội đồng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện do Phủ thủ tướng ban hành

109-BT,Thông tư 109-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-BT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 1978

Ban hành: 15/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

80

Thông tư 417-TTg năm 1957 bổ sung việc đền bù tài sản do Phủ Thủ Tướng ban hành

417-TTg,Thông tư 417-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Bổ sung đền bù tài sản,Đền bù tài sản,Tài chính nhà nước PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 417-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1957

Ban hành: 11/09/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123