Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 168685 văn bản

161

Thể lệ số 01-UB/TL về việc kiểm kê và đánh giá tài sản của xí nghiệp quốc doanh do Phủ Thủ Tướng ban hành

01-UB/TL,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-UB/TL Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1957 THỂ LỆ VỀ KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH Điều 1. – Căn cứ theo "quyết định về kiểm kê tài sản

Ban hành: 01/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

162

Nghị định 153-TTg năm 1957 quy định về quản lý ngoại thương đối với tư nhân do Phủ Thủ Tướng ban hành

153-TTg,Nghị định 153-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Quản lý ngoại thương tư nhân,Xuất nhập khẩu PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1957

Ban hành: 18/04/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

163

Thông tư 106-TTg năm 1957 về việc thành lập Ban thống kê xã do Phủ Thủ Tướng ban hành

106-TTg,Thông tư 106-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Ban thống kê xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1957 THÔNG

Ban hành: 25/03/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

164

Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2019 về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1821/QD-TTg,Quyết định 1821 2019,Thủ tướng Chính phủ,Ngày truyền thống,Ngày truyền thống ngành ,Khí tượng thủy văn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1821/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

165

Thông báo 58/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

58/TB-VPCP,Thông báo 58 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Kết luận buổi làm việc ,Tổ tư vấn giúp việc,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/TB-VPCP

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

166

Thông tư 985-TTg năm 1956 về việc xây dựng và quản lý các nhà máy nước do Phủ thủ tướng ban hành

985-TTg,Thông tư 985-TTg 1956,Phủ Thủ tướng,Quản lý nhà máy nước,Nhà máy nước,Xây dựng nhà máy nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 985-TTg Hà

Ban hành: 30/07/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

167

Thông tư 954-TTg năm 1956 về việc bảo vệ những di tích lịch sử do Phủ Thủ tướng ban hành

954-TTg,Thông tư 954-TTg 1956,Phủ Thủ tướng,Bảo vệ Di tích lịch sử,Di tích lịch sử,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 954-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

168

Điều lệ tạm thời số 898-TTg về việc thống nhất quản lý kinh doanh rượu do Phủ Thủ Tướng ban hành

898-TTg,Phủ Thủ tướng,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 898-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1956 ĐIỀU LỆ TẠM THỜI THỐNG NHẤT QUẢN LÝ

Ban hành: 25/05/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

169

Bản quy định tạm thời số 600-TTg về việc phân định thành phần giai cấp ở các vùng ngoại thành do Phủ Thủ Tướng ban hành

600-TTg,Phủ Thủ tướng,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 600-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 1955 BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNHTHÀNH PHẦN GIAI CẤP Ở CÁC VÙNG NGOẠI THÀNH (BỔ SUNG BẢN ĐIỀU LỆ PHÂN ĐỊNH

Ban hành: 09/10/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

170

Quyết định 701/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

701/QD-TTg,Quyết định 701 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

171

Quyết định 103-CP năm 1965 về việc chuyển Vụ xét khiếu, tố thuộc Ủy ban Thanh tra của Chính phủ trước đây sang đặt trực thuộc thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng Chính phủ ban hành

103-CP,Quyết định 103-CP 1965,Chính phủ,Vụ xét khiếu tố,Phủ Thủ tướng,Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 1965 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN VỤ XÉT KHIẾU, TỐ

Ban hành: 19/06/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

172

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

173

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các đối tượng,Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

174

Quyết định 1040/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1040/QD-TTg,Quyết định 1040 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia,Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

175

Quyết định 231-CP năm 1977 sửa đổi quyết định 81-CP về việc đặt trường Hành chính Trung ương trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ nay chuyển sang trực thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng Chính phủ ban hành

231-CP,Quyết định 231-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Ban Tổ chức,Trường Hành chính Trung ương,Phủ Thủ tướng,Chính phủ,Sửa đổi quyết định,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 231-CP

Ban hành: 30/08/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

176

Quyết định 79-BT năm 1977 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Phú Yên, Sông Mã, Mộc Châu và giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Phủ Thủ tướng ban hành

79-BT,Quyết định 79-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Huyện Mai Sơn,Huyện Phú Yên,Huyện Sông Mã,Tỉnh Sơn La,Huyện Phù Yên,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 79-BT Hà

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

177

Quyết định 127-BT năm 1978 về việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và xã Bình Hòa Tây do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

127-BT,Quyết định 127-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Mộc Hóa,Chia xã,Tỉnh Long An,Xã Bình Hòa Đông,Xã Bình Hòa Tây,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

178

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

50/2018/QD-TTg,Quyết định 50 2018,Thủ tướng Chính phủ,Sản phẩm động vật thủy sản nuôi,Phát triển thủy sản ,Phát triển nuôi trồng thủy sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

179

Quyết định 71-BT năm 1978 về việc chia xã Ia lang thành hai xã lấy tên là xã Ia Lang và xã Ia Krông thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

71-BT,Quyết định 71-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Chư Prông,Chia xã,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Xã Ia lang,Xã Ia Krông,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

180

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Xã Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một xã lấy tên là xã Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

74-BT,Quyết định 74-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Bến Hải,Xã Cam Giang,Xã Cam An,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213