Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 168654 văn bản

141

Chỉ thị 135-TTg năm 1959 về xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác khoa học do Phủ Thủ Tướng ban hành.

135-TTg,Chỉ thị 135-TTg 1959,Phủ Thủ tướng PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1959 CHỈ THỊ VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KHOA HỌC Để góp phần bảo đảm hoàn thành và hoàn

Ban hành: 06/04/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

142

Thông tư 0110-A7 năm 1959 về việc tổ chức thường trực tại các cơ quan chính quyền do Phủ Thủ tướng ban hành

0110-A7,Thông tư 0110-A7 1959,Phủ Thủ tướng,Tổ chức thường trực,Cơ quan chính quyền,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0110-A7 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1959

Ban hành: 15/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

143

Thông tư 555-TTg năm 1958 về việc tăng cường công tác phòng hỏa và chống hỏa Phủ Thủ tướng ban hành

555-TTg,Thông tư 555-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Phòng hỏa chống hỏa,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 555-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1958

Ban hành: 23/12/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

144

Thông tư 531-TTg năm 1958 về chính sách đối với cán bộ xã do Phủ Thủ Tướng ban hành

531-TTg,Thông tư 531-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Cán bộ xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 531-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1958

Ban hành: 10/12/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

145

Thông tư 529-TTg năm 1958 quy định tạm thời về chế độ nửa cung cấp hiện nay do Phủ Thủ Tướng ban hành

529-TTg,Thông tư 529-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Chế độ nửa cung cấp,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 529-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1958

Ban hành: 08/12/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

146

Chỉ thị 488-TTg năm 1958 về chấn chỉnh tổ chức lãnh đạo Hợp tác xã mua bán do Phủ Thủ Tướng ban hành.

488-TTg,Chỉ thị 488-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 488-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1958 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHỈNH TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO HỢP TÁC XÃ MUA BÁNCHẤN Cuối năm 1955, kết hợp với phong

Ban hành: 05/11/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

147

Thông tư 3871-CN năm 1958 về việc tăng cường công tác bảo hộ lao động do Phủ Thủ tướng ban hành

3871-CN,Thông tư 3871-CN 1958,Phủ Thủ tướng,Bảo hộ lao động,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3871-CN Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1958

Ban hành: 07/09/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

148

Thông tư 431-TTg năm 1957 về việc ngăn ngừa khám thư tín trái pháp luật do Phủ Thủ Tướng ban hành

431-TTg,Thông tư 431-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Thư tín trái pháp luật,Ngăn ngừa thư tín,Quyền dân sự PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 431-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1957 THÔNG TƯ VỀ VIỆC NGĂN NGỪA KHÁM THƯ TÍN TRÁI PHÁP LUẬT

Ban hành: 25/09/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

149

Nghị quyết 109/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số: 109/2020/QH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021 QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

150

Quyết định 83-BT năm 1970 về việc giải thể xã Bằng-la thuộc thị xã Đồ-sơn thành phố Hải-phòng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

83-BT,Quyết định 83-BT 1970,Phủ Thủ tướng,Thị xã Đồ Sơn,Xã Bằng La,Thành phố Hải Phòng,Giải thể,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ XÃ BẰNG-LA THUỘC

Ban hành: 26/12/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

151

Quyết định 82-BT năm 1970 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Chiêm-hóa và huyện Hàm-yên thuộc tỉnh Tuyên- Quang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

82-BT,Quyết định 82-BT 1970,Phủ Thủ tướng,Huyện Chiêm Hóa,Huyện Hàm Yên,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN

Ban hành: 26/12/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

152

Thông tư 300-TTg năm 1958 về việc tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ do Phủ Thủ Tướng ban hành

300-TTg,Thông tư 300-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Công tác xóa mù chữ,Xóa mù chữ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 300-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1958 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÓA MÙ

Ban hành: 16/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

153

Quyết định 71-BT năm 1970 về việc đưa một số xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình về huyện Kim Bôi cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

71-BT,Quyết định 71-BT 1970,Phủ Thủ tướng,Tỉnh Hòa Bình,Huyện Lương Sơn,Huyện Kim Bôi,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN

Ban hành: 26/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

154

Thông tư 200-TTg năm 1958 về việc tổ chức các cuộc điều tra năm 1958 do Phủ Thủ Tướng ban hành

200-TTg,Thông tư 200-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Điều tra năm 1958 PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1958 THÔNG TƯ VỀ VIỆC

Ban hành: 18/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

155

Thông tư 184-TTg năm 1958 về phân cấp quản lý tài chính đối với cấp xã do Phủ Thủ tướng ban hành

184-TTg,Thông tư 184-TTg 1958,Phủ Thủ tướng,Quản lý tài chính xã,Phân cấp quản lý,Tài chính nhà nước PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1958

Ban hành: 08/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

156

Thông tư 634-TTg năm 1957 về việc tổ chức chính quyền thành phố do Phủ Thủ Tướng ban hành

634-TTg,Thông tư 634-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Chính quyền thành phố,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 634-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1957

Ban hành: 28/12/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

157

Thông tư 586-TTg năm 1957 về chủ trương công tác sản phẩm đặc biệt năm 1958 do Phủ Thủ Tướng ban hành

586-TTg,Thông tư 586-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Công tác sản phẩm đặc biệt,Công tác sản phẩm,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 586-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1957

Ban hành: 05/12/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

158

Thông tư 364-TTg năm 1957 về việc đặt mua hàng ở các nhà sản xuất tư nhân do Phủ thủ tướng ban hành

364-TTg,Thông tư 364-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Đặt mua hàng,Nhà sản xuất tư nhân,Thương mại PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1957

Ban hành: 13/08/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

159

Thông tư 235-TTg năm 1957 quy định thể lệ về việc báo bão do Phủ Thủ tướng ban hành

235-TTg,Thông tư 235-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Thể lệ báo bão,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 235-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1957

Ban hành: 07/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

160

Thể lệ số 02-UB/TL về việc xét định vốn xí nghiệp quốc doanh do Phủ Thủ Tướng ban hành

02-UB/TL,Phủ Thủ tướng,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-UB/TL Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1957 THỂ LỆ VỀ XÉT ĐỊNH VỐN XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH Điều 1. – Căn cứ theo "quyết định về kiểm kê tài sản và xét định vốn

Ban hành: 01/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222