Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 168685 văn bản

121

Thông tư 38-TTg năm 1961 về việc sưu tầm tài liệu biên chế bản đồ do Phủ Thủ tướng ban hành

38-TTg,Thông tư 38-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Sưu tầm tài liệu biên chế bản đồ,Tài liệu biên chế bản đồ,Biên chế bản đồ,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 1961 THÔNG TƯ

Ban hành: 27/01/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

122

Thông tư 304-TTg năm 1960 thi hành chế độ dân công đắp đê năm 1961 do Phủ Thủ Tướng ban hành

304-TTg,Thông tư 304-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Chế độ dân công,Dân công đắp đê,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 304-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1960

Ban hành: 05/12/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

123

Thông tư 287-TTg năm 1960 về chế độ đối với cán bộ, công nhân viên chức đi học do Phủ Thủ Tướng ban hành

287-TTg,Thông tư 287-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Cán bộ công nhân viên đi học,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1960

Ban hành: 21/11/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

124

Thông tư 244-TTg năm 1960 về chế độ định kỳ hàng năm nhận xét cán bộ, nhân viên do Phủ Thủ Tướng ban hành

244-TTg,Thông tư 244-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Nhận xét cán bộ nhân viên hàng năm,Nhận xét cán bộ nhân viên định kỳ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 244-TTg Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/10/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

125

Thông tư 404-TTg năm 1959 bổ sung trợ cấp thù lao cho cán bộ xã do Phủ Thủ Tướng ban hành.

404-TTg,Thông tư 404-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Cán bộ xã,Bổ sung trợ cấp thù lao,Trợ cấp thù lao,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 404-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm

Ban hành: 11/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

126

Thông tư 3840-CN năm 1959 về việc tăng thù lao cho dân công miền núi do Phủ Thủ tướng ban hành

3840-CN,Thông tư 3840-CN 1959,Phủ Thủ tướng,Thù lao dân công,Dân công miền núi,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3840-CN Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1959

Ban hành: 21/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

127

Thông tư 161-TTg năm 1960 thi hành Nghị định 10-CP 1960 về chế độ tiết kiệm gỗ do Phủ Thủ Tướng ban hành

161-TTg,Thông tư 161-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Chế độ tiết kiệm gỗ,Tiết kiệm gỗ,Tiết kiệm,Tài nguyên - Môi trường PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 161-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1960

Ban hành: 25/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

128

Thông tư 1609-Vg năm 1960 về việc mua báo để làm công tác của các cơ quan Nhà nước do Phủ Thủ Tướng ban hành

1609-Vg,Thông tư 1609-Vg 1960,Phủ Thủ tướng,Mua báo cơ quan,Mua báo,Cơ quan nhà nước,Văn hóa - Xã hội PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1609-VG Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1960

Ban hành: 06/06/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

129

Quyết định 25-BT năm 1972 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

25-BT,Quyết định 25-BT 1972,Phủ Thủ tướng,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Nam Hà,Điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1972 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC

Ban hành: 27/06/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

130

Thông tư 94-TTg năm 1960 về điều kiện địa chủ được tham gia bầu cử Quốc hội do Phủ Thủ Tướng ban hành

94-TTg,Thông tư 94-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Bầu cử quốc hội,Điều kiện địa chủ bầu cử,Địa chủ bầu cử,Quyền dân sự PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 1960

Ban hành: 12/04/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

131

Thông tư 090-TTg năm 1960 ban hành thể lệ tạm thời về hợp đồng vận tải hàng hóa do Phủ Thủ Tướng ban hành

090-TTg,Thông tư 090-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Vận tải hàng hóa,Hợp đồng vận tải hàng hóa,Thương mại,Giao thông - Vận tải PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 090-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm

Ban hành: 06/04/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

132

Thông tư 089-TTg năm 1960 về công tác điều tra thống kê năm 1960 do Phủ Thủ Tướng ban hành

089-TTg,Thông tư 089-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Công tác điều tra thống kê,Điều tra thống kê PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 089-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1960

Ban hành: 04/04/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

133

Thông tư 63-TTg năm 1960 về việc điều tra công nhân chuyên nghiệp và cán bộ kỹ thuật do Phủ Thủ Tướng ban hành

63-TTg,Thông tư 63-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Công nhân chuyên nghiệp,Cán bộ kỹ thuật,Lao động - Tiền lương PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1960

Ban hành: 14/03/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

134

Thông tư 51-TTg năm 1960 giải thích tinh thần bản điều lệ hải quan do Phủ Thủ Tướng ban hành

51-TTg,Thông tư 51-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Điều lệ hải quan,Xuất nhập khẩu PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-TTg Hà Nội , ngày 27 tháng 02 năm 1960 THÔNG TƯ

Ban hành: 27/02/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

135

Thông tư 027-TTg năm 1960 quy định tạm thời về việc các Bộ ra văn bản do Phủ Thủ Tướng ban hành

027-TTg,Thông tư 027-TTg 1960,Phủ Thủ tướng,Bộ ra văn bản,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 027-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1960 THÔNG TƯ

Ban hành: 22/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

136

Thông tư 449-TTg năm 1959 ban hành điều lệ mẫu hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc thấp do Phủ Thủ Tướng ban hành

449-TTg,Thông tư 449-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Hợp tác xã nông nghiệp,Điều lệ mẫu hợp tác xã,Điều lệ mẫu,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 449-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm

Ban hành: 17/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

137

Quyết định 103-BT năm 1971 về việc phê chuẩn việc giải thể Hội phổ biến khoa học kỹ thuật Việt-nam từ trung ương đến cơ sở do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

103-BT,Quyết định 103-BT 1971,Phủ Thủ tướng,Giải thể,Doanh nghiệp,Quyền dân sự PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-BT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1971 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC GIẢI THỂ HỘI PHỔ BIẾN KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT-NAM TỪ

Ban hành: 02/12/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

138

Thông tư 259-TTg năm 1959 về việc xây dựng quỹ y tế dân lập xã do Phủ Thủ Tướng ban hành

259-TTg,Thông tư 259-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Qũy y tế dân lập,Thể thao - Y tế PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 1959 THÔNG TƯ

Ban hành: 02/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

139

Thông tư 1771-PC năm 1959 về việc đăng công báo và sử dụng công báo do Phủ Thủ tướng ban hành

1771-PC,Thông tư 1771-PC 1959,Phủ Thủ tướng,Đăng công báo,Sử dụng công báo,Công báo,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1771-PC Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1959

Ban hành: 24/04/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

140

Thông tư 139-TTg năm 1959 quy định chính sách giá vật liệu xây dựng do Phủ Thủ Tướng ban hành

139-TTg,Thông tư 139-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Vật liệu xây dựng,Chính sách giá,Xây dựng - Đô thị PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1959

Ban hành: 06/04/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213