Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 168684 văn bản

181

Quyết định 73-BT năm 1978 về việc hợp nhất các xã Trà Thọ, Trà Tây, Trà Xinh và Trà Trung thành một xã lấy tên là xã Trà Thọ thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Nghĩa Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

73-BT,Quyết định 73-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Trà Bồng,Tỉnh Nghĩa Bình,Xã Trà Thọ,Xã Trà Xinh,Xã Trà Trung,Xã Trà Tây,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-BT

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

182

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

51-BT,Quyết định 51-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Kim Sơn,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam Ninh,Thành lập xã,Huyện Nghĩa Hưng,Xã Nam Điền,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

183

Quyết định 38-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Hua Nà và xã Mường Cang thành một xã mới lấy tên là xã Nà Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

38-BT,Quyết định 38-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Than Uyên,Hợp nhất xã,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Xã Hua Nà,Xã Mường Cang,Xã Nà Cang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 38-BT Hà Nội,

Ban hành: 25/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

184

Quyết định 22-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Vụ Bản, Lý Nhân và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

22-BT,Quyết định 22-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Lý Nhân,Huyện Vụ Bản,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 22-BT

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

185

Quyết định 612-VP18 năm 1977 về việc thành lập thị trấn Mường Lay thuộc huyện Mường Lay; giải thể xã Tả Xử Chồ và thành lập thị trấn Sìn Hồ thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

612-VP18,Quyết định 612-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Thị trấn Mường Lay,Huyện Mường Lay,Thị trấn Sìn Hồ,Xã Tả Xử Chồ,Huyện Sìn Hồ,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số:

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

186

Quyết định 614-VP18 năm 1977 thành lập thị trấn Bình Liêu thuộc huyện Bình Liêu; thị trấn Ba Chẽ thuộc huyện Ba Chẽ; thị trấn Đình Lập thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

614-VP18,Quyết định 614-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Thị trấn Bình Liêu,Thị trấn Ba Chẽ,Huyện Ba Chẽ,Huyện Đình Lập,Thị trấn Đình Lập,Tỉnh Quảng Ninh,Thành lập,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số:

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

187

Quyết định 617-VP18 năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc các huyện của tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

617-VP18,Quyết định 617-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới xã,Hợp nhất xã,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 617-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

188

Thông tư 129-TTg năm 1962 áp dụng phương pháp “giao nhận nguyên hầm” đối với những hàng hóa vận chuyển bằng tàu thủy và xà-lan do Phủ Thủ Tướng ban hành.

129-TTg,Thông tư 129-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Giao nhận nguyên hầm,Hàng hóa vận chuyển tàu thủy xà lan,Vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 129-TTg Hà

Ban hành: 14/12/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

189

Thông tư 93-TTg năm 1962 quy định thời hạn nộp thuế doanh nghiệp của các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và hợp tác xã mua bán do Phủ thủ tướng ban hành

93-TTg,Thông tư 93-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Thuế doanh nghiệp,Thời hạn nộp thuế,Xí nghiệp quốc doanh,Công tư hợp doanh,Hợp tác xã mua bán,Thuế - Phí - Lệ Phí PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-TTg

Ban hành: 17/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

190

Thông tư 89-TTg năm 1962 về việc giảm giá dự toán kiến thiết của các công trình kiến thiết cơ bản năm 1962 do Phủ Thủ Tướng ban hành.

89-TTg,Thông tư 89-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Dự toán kiến thiết,Giảm giá dự toán kiến thiết,Giảm giá dự toán,Công trình kiến thiết cơ bản,Xây dựng - Đô thị PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TTg

Ban hành: 10/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

191

Thông báo 290/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

290/TB-VPCP,Thông báo 290 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ,Thương mại,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

192

Quyết định 1950/QĐ-TTg năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1950/QD-TTg,Quyết định 1950 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước,Giao dự toán ngân sách nhà nước 2021,Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

193

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

34/2020/QD-TTg,Quyết định 34 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục nghề nghiệp Việt Nam,Danh mục nghề nghiệp trong thống kê lao động,Danh mục nghề nghiệp làm cơ sở quản lý lao động,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

194

Quyết định 32/2019/QĐ-TTg về chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2019/QD-TTg,Quyết định 32 2019,Thủ tướng Chính phủ,Khoản chi đặc thù,Chế độ chi đặc thù ,Cục Hàng hải Việt Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

195

Thông tư 51-TTg năm 1962 về việc cải tiến tổ chức lề lối làm việc ở cấp xã và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do Phủ thủ tướng ban hành

51-TTg,Thông tư 51-TTg 1962,Phủ Thủ tướng,Đãi ngộ cán bộ xã,Chế độ đãi ngộ,Cải tiến tổ chức,Lề lối làm việc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-TTg Hà

Ban hành: 09/05/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

196

Công điện 1601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện

1601/CD-TTg,Công điện 1601 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với bão số 13,Khẩn cấp ứng phó với bão số 13,Khẩn trương tập trung ứng phó với bão,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

197

Công điện 1597/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ điện

1597/CD-TTg,Công điện 1597 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với bão số 13,Khẩn cấp ứng phó với bão số 13,Khẩn trương tập trung ứng phó với bão,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

198

Thông tư 158-TTg năm 1961 về việc thu thuế vào những cơ sở kinh doanh vận tải thô sơ ở miền núi do Phủ Thủ tướng ban hành

158-TTg,Thông tư 158-TTg 1961,Phủ Thủ tướng,Thu thuế kinh doanh vận tải,Vận tải thô sơ miền múi,Kinh doanh vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158-TTg Hà Nội , ngày

Ban hành: 24/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

199

Nghị định 529-TTg năm 1957 về thành lập Cục Phát triển sản xuất nông nghiệp trực thuộc Văn phòng Nông lâm- Thủy lợi tại Phủ Thủ tướng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

529-TTg,Nghị định 529-TTg 1957,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Cục Phát triển sản xuất nông nghiệp,Văn phòng Nông lâm Thủy lợi,Phủ Thủ tướng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 529-TTg

Ban hành: 05/11/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

200

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1722/QD-TTg,Quyết định 1722 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Đảng,Công bố Danh mục bí mật nhà nước của Đảng,Danh mục bí mật nhà nước của Đảng 2020,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49