Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 80-TTg năm 1960 về việc phân cấp quản lý khí tượng do Phủ Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 80-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phan Mỹ
Ngày ban hành: 28/03/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHÍ TƯỢNG

Kính gửi: Ủy ban hành chính các khu, thành phố và tỉnh

Ngành Khí tượng hiện có hệ thống đài, trạm nằm rải rác ở các địa phương, nhưng vẫn do Nha Khí tượng trức tiếp quản lý. Tuy các địa phương cũng có chú ý giúp đỡ các đài, trạm đó, nhưng vì không trực tiếp quản lý, cho nên chưa sử dụng được các cơ sở khí tượng đó để phục vụ cho sản xuất và nhân dân địa phương, cũng như không thể giải quyết được những yêu cầu của các đài, trạm, mà Nha Khí tượng, vì ở xa, nên nhiều kế hoạch khi không sát và không có khả năng giải quyết.

Để khắc phục tình hình tổ chức bất hợp lý trên, Thủ tướng phủ quyết định phân cấp quản lý các đài, trạm khí tượng ở các địa phương cho các Ủy ban hành chính các khu, thành phố tỉnh (trừ các đài Láng, Sa-pa, Phù Liễn). Sự phân cấp sẽ tiến hành theo các nguyên tắc:

1. Ủy ban hành chính địa phương có trách nhiệm quản lý các đài, trạm khí tượng ở địa phương mình về mặt: công tác, tổ chức, tài vụ...

2. Nha Khí tượng hướng dẫn các đài, trạm khí tượng về mặt nghiệp vụ và kỹ thuật.

Các số liệu quan trắc và các tài liệu chuyên môn của các đài, trạm cần được tập trung về Nha Khí tượng theo quy định của Nha.

3. Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch phát triển công tác khí tượng của trung ương ở địa phương mình. Nha Khí tượng có thể giúp đỡ những trường hợp địa phương không đủ khả năng.

4. Về vấn đề quản lý cán bộ các đài, trạm ở các địa phương thì sẽ theo chế độ chung về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước mà thi hành.

5. Về thiết bị, Nha Khí tượng sẽ cung cấp cho địa phương các thiết bị kỹ thuật phức tạp theo nguyên tắc nhượng lại. Còn thiết bị thô sơ, do địa phương tự cung cấp.

Các chi tiết về phân cấp quản lý sẽ do Nha Khí tượng trực tiếp bàn bạc với các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh.

Việc bàn giao quản lý các đài, trạm khí tượng cho Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh sẽ thực hiện từ nay đến 31 tháng 05 cho xong. Tất cả dự trù kinh phí về sự nghiệp cũng  như về kiến thiết cơ bản mà Nha Khí tượng đã dự trù để thực hiện kế hoạch công tác ở từng địa phương sẽ chuyển cho các địa phương bắt đầu từ ngày 01 tháng 05 năm 1960.

Việc phân cấp quản lý các đài, trạm là một trong những biện pháp tổ chức chủ yếu để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của ngành Khí tượng và tăng cường tác dụng phục vụ của ngành Khí tượng đối với các địa phương, Thủ tướng phủ mong Nha Khí tượng và Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh thực hiện khẩn trương thông tư này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ
THỨ TRƯỞNG

Phan Mỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 80-TTg năm 1960 về việc phân cấp quản lý khí tượng do Phủ Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159