Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 60-TTg năm 1961 về công tác điều tra thống kê 1961 do Phủ thủ tướng ban hành

Số hiệu: 60-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 17/02/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 1961

Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 31-01-1961 đã nghe báo cáo về công tác điều tra thống kê năm 1960 và đã thảo luận thông qua chương trình công tác điều tra thống kê năm 1961 dưới đây:

1. Về báo cáo thống kê định kỳ: Cần kiện toàn chế độ báo cáo thống kê định kỳ đi đôi với việc tăng cường thống kê tiến độ các công tác trung tâm và yêu cầu nâng cao hơn nữa tính chất chính xác và kịp thời của tài liệu thống kê để làm cơ sở cho các cơ quan lãnh đạo nắm vững và sát tình hình, đẩy mạnh sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1961 và các công tác trung tâm của Đảng và Nhà nước.

Các ngành, các cấp cần tăng cường giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc công tác thống kê, đảm bảo thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê định kỳ của Nhà nước.

2. Về điều tra thống kê trong năm 1961, sẽ tiếp tục tiến hành một số cuộc điều tra thống kê cơ bản cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn và các cuộc điều tra định kỳ hàng năm dưới đây:

1. Điều tra tình hình tồn kho vật tư chủ yếu.

2. Điều tra tình hình năng lực thiết bị.

3. Điều tra tình hình các xí nghiệp cơ khí.

4. Điều tra tình hình sản xuất gỗ.

5. Điều tra tình hình sử dụng lao động ở thành thị, nông thôn.

6. Điều tra tình hình giai cấp công nhân.

7. Điều tra tình hình quỹ thu chi gia đình công nhân, viên chức năm 1961.

8. Điều tra tình hình gieo cấy vụ chiêm và vụ mùa.

9. Điều tra thu hoạch vụ chiêm và vụ mùa.

10. Điều tra tình hình cây ăn quả và cây lâu năm.

11. Điều tra tình hình chăn nuôi.

12. Điều tra tình hình thu hoạch và phân phối hoa lợi của các hợp tác xã Nông nghiệp vụ chiêm, vụ mùa 1961.

13. Điều tra tình hình thu chi của gia đình nông dân.

14. Điều tra tình hình giá thành nông sản.

15. Điều tra tình hình vật giá năm 1961.

16. Điều tra tình hình sức mua năm 1961.

17. Điều tra tình hình dân số phát triển trong năm 1960.

Đối với các cuộc điều tra một lần và các cuộc điều tra định kỳ mới làm lần đầu, Tổng cục Thống kê phối hợp với các ngành hữu quan lập phương án điều tra trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn trước khi tiến hành.

Năm nay, bắt đầu vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, công cuộc cải tạo kinh tế đã căn bản hoàn thành, việc xây dựng phát triển kinh tế kế hoạch hóa đã có những điều kiện mới, những thuận lợi căn bản. Công tác điều tra thống kê năm 1961 cần phát triển mạnh để đáp ứng với yêu cầu ngày càng nhiều và khẩn trương của Đảng và Nhà nước trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước và các công tác lớn. Để thực hiện tốt chương trình công tác điều tra thống kê trên đây, các ngành, các cấp cần tăng cường lãnh đạo công tác thống kê, chú trọng xây dựng tổ chức thống kê cơ sở (hợp tác xã, xã, công trường, xí nghiệp, cửa hàng…). Tổng cục Thống kê cần có kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn các ngành, các cấp đào tạo cán bộ thống kê, nhất là cán bộ thống kê hợp tác xã và cơ sở .

 

 

K.T.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 60-TTg năm 1961 về công tác điều tra thống kê 1961 do Phủ thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159