Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 102-CP năm 1962 về việc thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng chính phủ ban hành

Số hiệu: 102-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 04/09/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1962 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC LƯU TRỮ TRỰC THUỘC PHỦ THỦ TƯỚNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 1962;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng để quản lý tập trung và thống nhất việc lưu trữ hồ sơ của Nhà nước.

Điều 2. Cục Lưu trữ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

- Nghiên cứu để trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chế độ, quy định về công tác lưu trữ hồ sơ; hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các chế độ và quy định ấy trong các cơ quan Nhà nước và đoàn thể nhân dân các cấp, nhằm phục vụ tốt việc sưu tầm, nghiên cứu tài liệu lưu trữ và bảo đảm bí mật của Đảng và Nhà nước.

- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ Trung ương, sưu tầm, thu thập và sắp xếp có hệ thống tài liệu lưu trữ qua các thời đại để phục vụ công tác tra cứu.

- Huấn luyện, đào tạo, quản lý cán bộ lưu trữ.

Điều 3. Cục Lưu trữ do một Cục trưởng phụ trách và có một số Cục phó giúp việc.

Tổ chức và biên chế cụ thể của Cục Lưu trữ sẽ do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng quy định.

Điều 4. Kho Lưu trữ thuộc Bộ Văn hóa nay chuyển giao cho Cục Lưu trữ.

Điều 5. Các ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 102-CP năm 1962 về việc thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.520

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38