Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 180343 văn bản

121

Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 156/SGDĐT-GDMNTH ngày 18/01/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều 2. Sở Giáo dục và Đào

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

122

Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

28/2018/TT-BGTVT,Thông tư 28 2018,Bộ Giao thông vận tải,Đường ngang ,Giao thông đường bộ,Đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2018/TT-BGTVT

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

123

Quyết định 60/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

60/QD-BGTVT,Quyết định 60 2020,Bộ Giao thông vận tải,Mở Cảng cạn Hoàng Thành,Công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-BGTVT

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

124

Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

433/QD-UBND,Quyết định 433 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 433/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

125

Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

21/TB-UBND,Thông báo 21 2021,Tỉnh Hải Dương,Áp dụng biện pháp phòng chống Covid-19,Biện pháp phòng chống Covid-19 Hải Dương,Biện pháp phòng chống Covid-19 trong giao thông,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

126

Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1575/QD-UBND,Quyết định 1575 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1575/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

127

Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

895/QD-BGTVT,Quyết định 895 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước,Công bố giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước,Dự toán thu chi Ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

128

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

49/2017/TT-BGTVT,Thông tư 49 2017,Bộ Giao thông vận tải,Khảo sát đường giao thông,Đường thủy nội địa,Ngành đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

129

Kế hoạch 1098/KH-BGTVT năm 2016 tổ chức Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải ban hành

1098/KH-BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Phong trào thi đua,Tổ chức phong trào thi đua,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1098/KH-BGTVT

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

130

Quyết định 1385/QĐ-BGTVT năm 2017 phê duyệt Đề án Nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1385/QD-BGTVT,Quyết định 1385 2017,Bộ Giao thông vận tải,Ngành Khai thác vận tải,Vận tải đường sắt,Giao thông vận tải đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

131

Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

giảng các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. Điều 21. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

132

Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/2021/TT-BGTVT,Thông tư 03 2021,Bộ Giao thông vận tải,Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia,Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia,Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

133

Quyết định 2402/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

2402/QD-BGTVT,Quyết định 2402 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch,Thi hành pháp luật,Quy chế theo dõi,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2402/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

134

Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 268/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

135

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

37/2020/TT-BGTVT,Thông tư 37 2020,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe,Quy chuẩn thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe,Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị quản lý đào tạo lái xe,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

136

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 11 2019,Bộ Giao thông vận tải,Biểu đồ chạy tàu,Hợp nhất Thông tư,Giao thông vận tải đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

137

Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

2378/QD-BGTVT,Quyết định 2378 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính,Kế hoạch,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

138

Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2020/TT-BGTVT,Thông tư 01 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển Việt Nam,Điều tra tai nạn hàng hải,Kết cấu hạ tầng hàng hải ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

139

Quyết định 2355/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

2355/QD-BGTVT,Quyết định 2355 2019,Bộ Giao thông vận tải,Cải cách hành chính,Kế hoạch,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

140

Thông báo 403/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

403/TB-VPCP,Thông báo 403 2018,Văn phòng Chính phủ,Quản lý an toàn giao thông ,Trật tự an toàn giao thông đường bộ,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188