Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 180348 văn bản

141

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

23/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 23 2020,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt,An toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường sắt,Kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

142

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

2019 QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

143

Quyết định 2360/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh

2360/QD-UBND,Quyết định 2360 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2360/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 31

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

144

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/2019/TT-BGTVT,Thông tư 11 2019,Bộ Giao thông vận tải,Biểu đồ chạy tàu,Giao thông đường sắt,An toàn giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

145

Thông báo 385/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

385/TB-VPCP,Thông báo 385 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Giải quyết khó khăn vướng mắc,Dự án hạ tầng giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

146

Quyết định 222/QĐ-BGTVT công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

222/QD-BGTVT,Quyết định 222 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố công khai,Dự toán chi,Chi ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222/QĐ-BGTVT

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

147

Thông tư 11/2018/TT-BGTVT quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/2018/TT-BGTVT,Thông tư 11 2018,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý khai thác cầu chung,Giao thông đường bộ,Giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2018/TT-BGTVT

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

148

Quyết định 2200/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2200/QD-BGTVT,Quyết định 2200 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố mở cảng biển ,Hoạt động cảng cạn,Hệ thống cảng cạn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2200/QĐ-BGTVT

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

149

Quyết định 2764/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2764/QD-BGTVT,Quyết định 2764 2018,Bộ Giao thông vận tải,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Kế hoạch rà soát ,Kế hoạch rà soát văn bản,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

150

Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

48/2019/TT-BGTVT,Thông tư 48 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông đường bộ,Hạ tầng giao thông đường bộ,Kết cấu hạ tầng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

151

Thông tư 42/2020/TT-BGTVT sửa đổi Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

42/2020/TT-BGTVT,Thông tư 42 2020,Bộ Giao thông vận tải,An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay,An toàn hàng không dân dụng trong khai thác tàu bay,Sửa đổi Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

152

Quyết định 2027/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2027/QD-BGTVT,Quyết định 2027 2020,Bộ Giao thông vận tải,Phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh,Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam,Phát triển cảng xanh tại Việt Nam 2020,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

153

Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1404/QD-BGTVT,Quyết định 1404 2020,Bộ Giao thông vận tải,Đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải,Đánh giá thực trạng loại hình kinh doanh vận tải,Điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

154

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 08 2016,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý bảo trì đường thủy nội địa,Đường thủy nội địa,Định mức kinh tế kỹ thuật,Bảo trì đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

156

Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải

1284/QD-BGTVT,Quyết định 1284 2018,Bộ Giao thông vận tải,Mua sắm tài sản,Đấu thầu mua sắm tài sản,Tài sản,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1284/QĐ-BGTVT

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

157

Quyết định 187/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

187/QD-BGTVT,Quyết định 187 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố danh mục,Giao thông Vận tải,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

158

Quyết định 2863/QĐ-BGTVT năm 2013 đổi tên Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2863/QD-BGTVT,Quyết định 2863 2013,Bộ Giao thông vận tải,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2863/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 09

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

159

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 03 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư quản lý hoạt động bay,Hợp nhất Thông tư bảo đảm hoạt động bay,Quản lý và bảo đảm hoạt động bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

160

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 859/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 13 tháng 4 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.185.78