Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 180357 văn bản

21

Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND quy định thu khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 11 ban hành

131/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2007,Tỉnh Tiền Giang,Thu phí,Ngành giao thông vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc --------- Số: 131/2007/NQ-HĐND Mỹ

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2010

22

Quyết định 1112/QĐ-UB năm 1997 ban hành bản quy định về trật tự an toàn Giao thông – Vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1112/QD-UB,Quyết định 1112 1997,Tỉnh Quảng Bình,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 06 tháng 9 năm

Ban hành: 06/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

23

Quyết định 75/1999/QĐ-UB ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Ninh

tháng 06 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Ban hành: 25/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

24

Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

07/2021/TT-BGTVT,Thông tư 07 2021,Bộ Giao thông vận tải,Giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải,Quy định giám định tư pháp trong giao thông vận tải,Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông,Dịch vụ pháp lý,Giao thông - Vận tải MẪUBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

25

Quyết định 106/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam thành Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM THÀNH QUỸ TỪ THIỆN CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

26

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

07/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 07 2021,Bộ Giao thông vận tải,Cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Thông tư cải tạo phương tiện giao thông cơ giới,Thông tư phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

27

Quyết định 1922/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1922/QD-TTg,Quyết định 1922 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải,Tổ chức lại Cục Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải,Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông thuộc Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

28

Thông tư 50/2019/TT-BGTVT quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

50/2019/TT-BGTVT,Thông tư 50 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kỷ niệm chương,Xét tặng Kỷ niệm chương,Phát triển giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

29

Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình bảo trì hệ thống cầu trên đường địa phương do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý

3510/QD-UBND,Quyết định 3510 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy trình bảo trì hệ thống cầu trên đường địa phương,Quy trình bảo trì hệ thống cầu trên đường Vũng Tàu,Quy trình bảo trì hệ thống cầu Sở Giao thông Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

30

Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

20/2020/TT-BGTVT,Thông tư 20 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT,Bản ghi nhớ Campuchia Lào Việt Nam về vận tải đường bộ,Hướng dẫn thực hiện Bản ghi nhớ vận tải đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

31

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT về quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

48/2017/TT-BGTVT,Thông tư 48 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Chỉ tiêu thống kê ngành ,Giao thông Vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

32

Quyết định 900/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I do Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 900/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

33

Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải

751/QD-BGTVT,Quyết định 751 2020,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông,Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

34

Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2020/TT-BGTVT,Thông tư 02 2020,Bộ Giao thông vận tải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Định mức tiêu hao nhiên liệu ,Phương tiện thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

35

Quyết định 1900/QĐ-BGTVT năm 2020 về chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1900/QD-BGTVT,Quyết định 1900 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tập huấn an toàn giao thông cho người lái xe,Tập huấn an toàn cho nhân viên phục vụ trên xe,Chương trình khung tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

36

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

29/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 29 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Cải tạo,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BGTVT

Ban hành: 30/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

37

Quyết định 248/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

248/QD-BGTVT,Quyết định 248 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam,Trách nhiệm thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

38

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

824/QD-UBND,Quyết định 824 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Kết cấu hạ tầng giao thông,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

39

Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

29/2020/TT-BGTVT,Thông tư 29 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT,Vận tải đường bộ Việt Nam Trung Hoa,Nghị định thư vận tải Việt Nam Trung Hoa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

40

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư,Công tác lưu trữ,Quản lý công tác lưu trữ ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117