Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 180348 văn bản

81

Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

28/2020/TT-BGTVT,Thông tư 28 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực hàng không,Sửa đổi Thông tư chế độ báo cáo trong hàng không,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

82

Luật giáo dục 2019

sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác. 2. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên; b) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

83

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

44/2018/TT-BGTVT,Thông tư 44 2018,Bộ Giao thông vận tải,Hàng hải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Nạo vét tuyến luồng hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2018/TT-BGTVT

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

84

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2020/TT-BGTVT,Thông tư 24 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực đường sắt,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực đường sắt,Bổ sung chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường sắt,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

85

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 08 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư đăng kiểm phương tiện thủy nội địa,Hợp nhất đăng kiểm phương tiện thủy nội địa,Hợp nhất Thông tư đăng kiểm phương tiện thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

86

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư quy định chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Hợp nhất Thông tư chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Văn bản hợp nhất chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

87

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2021/TT-BGTVT,Thông tư 02 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT,Tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô,Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

88

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Quản lý vận tải,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

89

Thông tư 04/2019/TT-BGTVT quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2019/TT-BGTVT,Thông tư 04 2019,Bộ Giao thông vận tải,Tuần đường ,Hạ tầng giao thông đường bộ,Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

90

Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

26/2020/TT-BGTVT,Thông tư 26 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư chế độ báo cáo trong đăng kiểm,Chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực đăng kiểm,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

91

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

63/2020/TT-BCA,Thông tư 63 2020,Bộ Công An,Điều tra tai nạn giao thông ,Giải quyết tai nạn giao thông ,Điều tra tai nạn giao thông đường bộ,Điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ,Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

92

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 02 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư quy định bảo trì công trình hàng hải,Hợp nhất Thông tư bảo trì công trình hàng hải,Văn bản hợp nhất bảo trì công trình hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

93

Kế hoạch 784/KH-BGTVT về hành động “Năm An toàn giao thông 2017" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

784/KH-BGTVT,Bộ Giao thông vận tải,Năm an toàn giao thông ,An toàn giao thông,Bảo đảm an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 784/KH-BGTVT

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

94

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

23/2018/TT-BGTVT,Thông tư 23 2018,Bộ Giao thông vận tải,Tai nạn giao thông,Tai nạn giao thông đường sắt,Giải quyết tai nạn giao thông ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

95

Quyết định 1041/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1041/QD-BGTVT,Quyết định 1041 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục cảng cạn Việt Nam,Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam,Cảng cạn Việt Nam 2020,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

96

Quyết định 465/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện việc phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

465/QD-BGTVT,Quyết định 465 2018,Bộ Giao thông vận tải,Dịch vụ logistics,Dịch vụ Logistics Việt Nam ,Kinh doanh dịch vụ logistics ,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

97

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

20/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 20 2020,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ môi trường trong hàng không dân dụng,Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không,Bảo vệ môi trường hoạt động hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

98

Quyết định 1795/QĐ-BGTVT năm 2019 về sửa đổi nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1795/QD-BGTVT,Quyết định 1795 2019,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi nhiệm vụ,Vụ An toàn giao thông,Vụ Tổ chức cán bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/QĐ-BGTVT

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

99

Quyết định 445/QĐ-BGTVT về kế hoạch cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2021 vào 05 đề mục thuộc chủ đề Giao thông, vận tải của Bộ pháp điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

445/QD-BGTVT,Quyết định 445 2021,Bộ Giao thông vận tải,Cập nhật quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển,Cập nhật vào chủ đề Giao thông của Bộ pháp điển,Cập nhật quy phạm vào Bộ pháp điển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

100

Quyết định 498/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

498/QD-BGTVT,Quyết định 498 2019,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144