Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 180338 văn bản

61

Thông báo 2222/TB-TTCP năm 2017 kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải do Thanh tra Chính phủ ban hành

2222/TB-TTCP,Thông báo 2222 2017,Thanh tra Chính phủ,Kết luận thanh tra,Dự án đầu tư,Hợp đồng xây dựng ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2222/TB-TTCP

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

62

Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi mốt số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

34/2019/TT-BGTVT,Thông tư 34 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông vận tải đường thủy,Vận tải đường thủy cố định ,Hệp định vận tải đường thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

63

Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

2441/QD-BGTVT,Quyết định 2441 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021 Bộ Giao thông vận tải,Kiểm soát thủ tục hành chính 2021 của Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

64

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

65

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên; Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

66

Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)

2097/QD-BGTVT,Quyết định 2097 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông,Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

67

Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT về hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

47/2019/TT-BGTVT,Thông tư 47 2019,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư,Hiệp định vận tải đường bộ,Hiệp định Việt Nam Campuchia ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

68

Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2461/QD-BGTVT,Quyết định 2461 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

69

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư hoạt động hàng không chung,Thôngvận chuyển hàng không,Hợp nhất Thôngvận chuyển hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

70

Công điện 62/CĐ-UBATGTQG năm 2021 về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện

62/CD-UBATGTQG,Công điện 62 2021,Uỷ ban An toàn giao thông quốc,Ngăn chặn tai nạn giao thông xe chở khách,Tai nạn giao thông nghiêm trọng xe chở khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

71

Quyết định 1417/QĐ-BGTVT năm 2019 về phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ Giao thông vận tải

1417/QD-BGTVT,Quyết định 1417 2019,Bộ Giao thông vận tải,Chấn chỉnh thủ tục hành chính ,Mở rộng thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

72

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

22/2019/TT-BGTVT,Thông tư 22 2019,Bộ Giao thông vận tải,Xe máy,Xe máy chuyên dùng,Đăng ký xe máy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/TT-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

73

Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

36/2020/TT-BGTVT,Thông tư 36 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ,Sửa đổi Thông tư chế độ báo cáo trong đường bộ,Sửa đổi chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

74

Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

34/2020/TT-BGTVT,Thông tư 34 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải,Sửa đổi Thông tư chế độ báo cáo trong hàng hải,Báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải 2020,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

75

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Lai Châu,Giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông tỉnh Lai Châu,Giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lai Châu,Tng cường bảo đảm an toàn giao thông Lai Châu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

76

Quyết định 149/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

149/QD-BGTVT,Quyết định 149 2021,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục văn bản về giao thông vận tải hết hiệu lực,Công bố văn bản về giao thông hết hiệu lực,Văn bản quy phạm về giao thông hết hiệu lực thi hành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

77

Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

35/2020/TT-BGTVT,Thông tư 35 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chế độ báo cáo lĩnh vực đường thủy nội địa,Chế độ báo cáo định kỳ trong đường thủy nội địa,Sửa đổi Thông tư báo cáo trong đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

78

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 11 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư sử dụng giấy phép lái xe quốc tế,Cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế,Thông tư cấp giấy phép lái xe quốc tế,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

79

Quyết định 2490/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

2490/QD-BGTVT,Quyết định 2490 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021,Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

80

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

297/QD-UBND,Quyết định 297 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Vận tải,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102