Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 180338 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư báo cáo tai nạn hàng hải,Thông tư điều tra tai nạn hàng hải,Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

42

Thông báo 4354/TB-SGTVT năm 2020 về hoạt động vận tải hành khách trung chuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành

4354/TB-SGTVT,Thông báo 4354 2020,Thành phố Hà Nội,Hoạt động vận tải hành khách trung chuyển,Hoạt động vận tải hành khách Hà Nội,Vận tải hành khách trung chuyển thành phố Hà Nội,Giao thông - Vận tải UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

43

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 11 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư đăng ký phương tiện giao thông đường sắt,Hợp nhất Thông tư phương tiện giao thông đường sắt,Đăng ký di chuyển phương tiện giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

44

Quyết định 552/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

552/QD-BGTVT,Quyết định 552 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tin đối ngoại ,Kết quả thực hiện công tác ,Công tác thông tin,Công nghệ thông tin BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

45

Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải – Xây dựng

60/2019/QD-UBND,Quyết định 60 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2019/QĐ-UBND Lào

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

46

Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

231/QD-UBND,Quyết định 231 2021,Tỉnh Kon Tum,Sắp xếp lại đơn vị thuộc Sở Giao thông Kon Tum,Tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Giao thông Kon Tum,Tổ chức lại các đơn vị hành chính Kon Tum 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

47

Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND về thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

28/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2019,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2019/NQ-HĐND Bình

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

48

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2018/TT-BGTVT,Thông tư 24 2018,Bộ Giao thông vận tải,Biểu đồ chạy tàu,Giao thông vận tải đường sắt,Giao thông Vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

49

Quyết định 555/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 555/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Phòng, chống khủng

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

50

Quyết định 855/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

855/QD-BGTVT,Quyết định 855 2020,Bộ Giao thông vận tải,Đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT,Đính chính Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT,Đính chính Thông tư hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

51

Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

13/2018/TT-BGTVT,Thông tư 13 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Khen thưởng ngành Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

52

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ,Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam Campuchia,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

53

Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai

1149/QD-UBND,Quyết định 1149 2020,Tỉnh Lào Cai,Phê duyệt danh mục vị trí việc làm tỉnh Lào Cai,Danh mục vị trí việc làm Sở Giao thông Lào Cai,Khung năng lực của vị trí việc làm Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

54

Thông báo 556/TB-BGTVT năm 2020 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư

556/TB-BGTVT,Thông báo 556 2020,Bộ Giao thông vận tải,Giải pháp nguồn vốn cho Dự án Bến Lức Long Thành,Giải pháp khó khăn dự án do VEC chủ đầu tư,Nguồn vốn cho Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

55

Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/CT-BGTVT,Chỉ thị 10 2020,Bộ Giao thông vận tải,Giảm thiểu chất thải nhựa trong giao thông,Xử lý chất thải nhựa trong giao thông,Tái chế chất thải nhựa trong giao thông vẫn tải,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

56

Thông tư 51/2019/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

51/2019/TT-BGTVT,Thông tư 51 2019,Bộ Giao thông vận tải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Hệ thống thông tin,Cung ứng dịch vụ,Công nghệ thông tin BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

57

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư xây dựng biểu đồ chạy tàu,Thông tư điều hành giao thông vận tải đường sắt,Hợp nhất Thông tư điều hành giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

58

Thông tư 04/2021/TT-BGTVT năm 2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2021/TT-BGTVT,Thông tư 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Cơ sở đào tạo nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng viên chức,Điều kiện cơ sở đào tạo nghiên cứu bồi dưỡng viên chức,Điều kiện cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng viên chức,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

59

Thông tư 05/2018/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/2018/TT-BGTVT,Thông tư 05 2018,Bộ Giao thông vận tải,Hội đồng Quản lý,Đơn vị sự nghiệp công lập,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

60

Quyết định 2243a/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2243a/QD-BGTVT,Quyết định 2243a 2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông Vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102