Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 3042 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-12:2017 (ISO/IEC 29341-8-12:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-12: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ xác thực liên kết

dụng chính là với chuẩn 802.1x. Các điều dưới đây mô tả cách hoạt động với chuẩn 802.1x ngoài ra cũng có thể áp dụng cho các quá trình xác thực khác, ví dụ mọi máy trạm có thể lưu trữ các khóa công khai trong bộ nhớ chứng thực được khóa lại với bộ định danh duy nhất của nó. 2.5.1  Giới thiệu chuẩn 802.x IEEE 802.1x là khung tổng quát

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9423:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều

cứu, độ chính xác yêu cầu và hệ thiết bị điện cực sử dụng mà lựa chọn loại máy đo, nguồn phát điện, số lượng nhân lực và các thiết bị phụ trợ thích hợp. 5.1.3. Mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn tất trước khi tiến hành thi công phương pháp PCKTDMC tại thực địa. 5.2. Mạng lưới tuyến đo 5.2.1. Tỷ lệ mạng lưới tuyến đo trong phương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9849-3:2013 (ISO 877-3:2009) về Chất dẻo - Phương pháp phơi nhiễm với bức xạ mặt trời - Phần 3: Sự phong hóa tăng cường bằng bức xạ mặt trời tập trung

thử cần chính xác hơn, nhiệt độ của bảng trắng hoặc đen, nhiệt độ của dụng cụ đo bức xạ tiêu chuẩn trắng hoặc đen, nhiệt độ của mẫu thử cụ thể, nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ được biểu thị bằng cảm biến từ xa, tất cả đều được kiểm soát và sử dụng làm đầu vào để điều khiển nhiệt độ mẫu thử. Nếu được sử dụng, báo cáo nhiệt độ được điều khiển và

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-11:2017 (ISO/IEC 29341-8-11:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-11: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

tuyến tới địa chỉ đến trên WAN: 1. Nếu điểm điều khiển gọi thành công biến RequestConnection[1] trên thể hiện của dịch vụ kết nối thì các gói IP tiếp theo từ điểm điều khiển đó phải được định tuyến trên thể hiện của kết nối đó. 2. Nếu biến RequestConnection không được gọi và nếu dịch vụ DefaultConnectionService hướng tới thể hiện của

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-10:2017 (ISO/IEC 29341-8-10:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-10: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

thiết bị UPnP, phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này cho phép việc điều khiển, kiểm tra và tạo cấu hình từ xa giao thức cấu hình host động (Dynamic host configuration protocol - DHCP) và máy chủ DNS, đáp ứng LAN thường trực. Các biến quy định trong tiêu chuẩn này được lấy từ các lựa chọn DHCP [1] chuẩn hóa tại IETF (Internet engineering task force -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10673:2015 về Trắc địa mỏ

khi tiến hành thi công các nội dung công tác trắc địa mỏ cần phải lập phương án kỹ thuật. Công tác thi công chỉ có thể được tiến hành sau khi phương án kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, do sự phát sinh các trường hợp đặc biệt, phải báo cáo lên cấp phê duyệt phương án để điều chỉnh hoặc bổ sung. 3.6. Công

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2015 (ISO 18091:2014) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại chính quyền địa phương

hội bền vững ở cấp địa phương, bao gồm cả việc triển khai và tương tác với các chính sách quốc gia và khu vực một cách chặt chẽ và phù hợp. Công dân mong đợi có một cộng đồng cung cấp tất cả các sản phẩm/dịch vụ công có chất lượng, chẳng hạn như sự an toàn và an ninh, đường trong điều kiện tốt, sự sẵn có của phương tiện vận chuyển công

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9417:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

phục vụ việc thiết kế các công việc điều tra, đánh giá tiếp theo. 6.2. Biểu thị kết quả 6.2.1. Biểu thị kết quả đo ĐTTN 6.2.1.1. Số liệu đo đạc thực địa sau khi hiệu chỉnh, liên kết phải thành lập các dạng sơ đồ, bản đồ, các bản vẽ phục vụ cho công tác giải đoán địa chất, lập báo cáo tổng kết. 6.2.1.2. Các kết quả quan trắc và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7413:2018 (ASTM F 1356:2016) về Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lạnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khá

liều hấp thụ mong muốn mà làm tăng nhiệt độ sản phẩm ngoài giới hạn quy định thì các điều kiện của quá trình này là không đáp ứng. Cần thực hiện các thay đổi thích hợp đối với quy trình và có thể bao gồm việc cách ly lô sản phẩm hoặc làm lạnh khu vực chiếu xạ. Nếu sản phẩm được cách ly trong quá trình chiếu xạ thì cần bổ sung vật liệu cách nhiệt

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9906:2014 về Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu

tải trọng công trình; điều kiện thi công; điều kiện địa chất công trình phạm vi dự án; mức độ tác động tới kinh tế, hội, con người ... trong trường hợp công trình mất ổn định. 4.4.7. Yêu cầu tối thiểu đối với thiết kế cọc xi măng đất. - Trị số lún dư cho phép của đất nền sau xử lý không vượt quá các giá trị qui định trong các tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9166:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

compacted method Lời nói đầu TCVN 9166:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 2-85 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9166:2012 do Viện

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

213

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

trị tốc độ kích hoạt đặt trước của phanh dự phòng phải được bảo vệ để chống việc điều chỉnh lại không được phép, ví dụ như sử dụng kẹp chì. 2.2.4.6.3.5. Với tời vận hành bằng điện, phanh dự phòng phải được trang bị công tắc giới hạn. 2.2.4.6.4. Góc nghiêng lớn nhất của sàn thao tác không được lớn hơn 14o, sau khi sàn bị dừng do sự tác

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12090-5:2017 (EN 50121-5:2015) về Ứng dụng đường sắt - Tương thích điện từ - Phần 5: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của trạm cấp điện cố định và thiết bị

nguồn tự động, bộ tăng áp, thiết bị đóng ngắt nguồn trạm biến áp, thiết bị đóng ngắt nguồn đến các trạm dọc đường và trạm cấp nhánh. Các bộ lọc được cấp điện áp của hệ thống đường sắt (ví dụ như bộ lọc sóng hài hoặc hiệu chỉnh hệ số công suất) không nằm trong phạm vi điều này do mỗi địa điểm hoạt động có các yêu cầu riêng. Các bộ lọc thường có

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11475:2016 về Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây – Hướng dẫn giám sát thi công

các giới hạn sử dụng đối với các điều kiện thời tiết khác nhau. 6.2  Các vị trí lỗi hay các lỗ rỗng Các vị trí khuyết tật hay các lỗ rỗng có thể thấy trên bề mặt hoặc khi chuẩn bị bề mặt phải được làm kín trước khi thi công lớp phủ. Trong một số trường hợp, chất làm đầy được áp dụng lên toàn bộ bề mặt để bít các lỗ xốp và làm đầy các

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12534:2018 (ASTM E 2232:2016) về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

điện tử được tạo ra bởi photon) có dải năng lượng từ 50 keV đến 10 MeV phải qua một lượng lớn các sự kiện tán xạ, do đó việc mô phỏng chính xác tất cả các quỹ đạo của photon và điện tử là không khả thi hoặc thực tế. Thay vào đó, sử dụng các quỹ đạo điện tử gần đúng, như sử dụng "phương pháp Monte Carlo lịch sử cô đọng"[20, 21]. Đối với các điện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

trình. - TCVN 5945 : 2005 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải. 3. Giải thích thuật ngữ 3.1. Nghĩa trang đô thị: Là nơi an táng thi hài, hài cốt được sử dụng cho mọi đối tượng dân cư sinh sống tại đô thị và khu vực lân cận khi có nhu cầu và được chính quyền địa phương đồng ý. 3.2. Nghĩa trang thành phần: Là nghĩa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10759-5:2016 (ISO 11665-5:2012) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Không khí: radon-222 - Phần 5: Phương pháp đo liên tục để xác định nồng độ hoạt độ

tùy theo kích thước của chúng. Radon ngày nay được xem là nguồn phơi nhiễm chính của con người với bức xạ tự nhiên. Báo cáo của UNSCEAR (2006)[6] cho rằng, tại mức độ trên toàn thế giới, radon đại diện cho khoảng 52 % mức phơi nhiễm trung bình với bức xạ tự nhiên. Tác động bức xạ của đồng vị 222 (48 %) là đáng kể hơn so với đồng vị 220 (4

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

219

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

technical regulation on safe work for electrical tackle 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp hoặc xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một cơ cấu nâng hạ độc lập hoặc cơ cấu nâng hàng di chuyển theo một phương nhất định có tải trọng nâng từ

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7944:2008 (ISO 2889 : 1975) về An toàn bức xạ - Các nguyên tắc chung về lấy mẫu chất phóng xạ trong không khí

pháp và các loại vật liệu được sử dụng để lấy mẫu khí và hạt. 2. Lĩnh vực áp dụng Các nguyên tắc chung này giới hạn trong việc thu gom mẫu; không bao gồm việc đo các chất phóng xạ thu gom được. Điều này không có nghĩa là việc đo và đánh giá mẫu không quan trọng bằng việc lấy mẫu. Mặc dù việc đo và đánh giá mẫu một cách chính xác là rất

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177