Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 47106 công văn

181

Công văn số 494/CP-QHQT ngày 12/04/2004 của Chính phủ về việc dự án Luật du lcịh vận động ODA Tây Ban Nha

494/CP-QHQT, Công văn 494, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 494/CP-QHQT V/v dự án Luật du lịch vận động ODA Tây Ban Nha Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Tổng cục Du lịch, - Bộ Kế

Ban hành: 12/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

182

Công văn số 788/CP-ĐMDN ngày 08/04/2004 của Chính phủ về việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Đắk Nông

788/CP-DMDN, Công văn 788, Chính phủ, Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 788/CP-ĐMDN V/v thành lập mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Đắk Nông Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Xét

Ban hành: 08/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

183

Công văn số 479/CP-QHQT ngày 08/04/2004 của Chính phủ về việc ký Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Đầu tư phát triển Bắc Âu cho các dự án ngoài ngành điện

479/CP-QHQT, Công văn 479, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 479/CP-QHQT V/v ký Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho các dự án ngoài ngành điện Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 08/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

184

Công văn số 478/CP-QHQT ngày 08/04/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNIDO tài trợ

478/CP-QHQT, Công văn 478, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 478/CP-QHQT V/v phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNIDO tài trợ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 08/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

185

Công văn số 471/CP-VX ngày 07/04/2004 của Chính phủ về việc phân công kiểm tra, đánh giá một số chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương

471/CP-VX, Công văn 471, Chính phủ, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 471/CP-VX V/v phân công kiểm tra, đánh giá một số chương trình kinh tế -xã hội ở địa phương Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 07/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

186

Công văn số 470/CP-QHQT ngày 07/04/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình tài chính 3 sử dụng ODA Tây Ban Nha

470/CP-QHQT, Công văn 470, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 470/CP-QHQT V/v điều chỉnh Chương trình tài chính 3 sử dụng ODA Tây Ban Nha Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 07/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

187

Công văn số 457/CP-QHQT ngày 06/04/2004 của Chính phủ về việc dự án phân vi sinh trong trồng lúa do ACIAR tài trợ

457/CP-QHQT, Công văn 457, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 457/CP-QHQT V/v dự án phân vi sinh trong trồng lúa do ACIAR tài trợ Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Đại học Quốc gia

Ban hành: 06/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

188

Công văn số 442/CP-QHQT ngày 05/04/2004 của Chính phủ về việc dự án "Tuyến xe điện thí điểm Thành phố Hà Nội" sử dụng vốn FASEP (Pháp)

442/CP-QHQT,Công văn 442 2004,Chính phủ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 442/CP-QHQT V/v dự án “tuyến xe điện thí điểm thành phố Hà Nội” sử dụng vốn FASEP (Pháp)

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

189

Công văn số 448/CP-CN ngày 05/04/2004 của Chính phủ về việc dự án "Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore" của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

448/CP-CN, Công văn 448, Chính phủ, Lao động- Tiền lương, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 448/CP-CN V/v dự án “Xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông - Singapore” của Tổng công trình Bộ Bưu chính, Viễn thông

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

190

Công văn số 452/CP-CN ngày 05/04/2004 của Chính phủ về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt

452/CP-CN, Công văn 452, Chính phủ, Đầu tư, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 452/CP-CN V/v bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

191

Công văn số 443/CP-QHQT ngày 05/04/2004 của Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB

443/CP-QHQT, Công văn 443, Chính phủ, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 443/CP-QHQT V/v gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Ngân

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

192

Công văn số 434/CP-QHQT ngày 02/04/2004 của Chính phủ về việc thư trao đổi sửa đổi Hiệp định Việt Nam - Bỉ về Quỹ tư vấn

434/CP-QHQT, Công văn 434, Chính phủ, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 434/CP-QHQT V/v Thư trao đổi sửa đổi Hiệp định Việt Nam - Bỉ về Quỹ tư vấn Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 02/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

193

Công văn số 437/CP-CN ngày 02/04/2004 của Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

437/CP-CN, Công văn 437, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 437/CP-CN V/v NCKT dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2004 Kính

Ban hành: 02/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

194

Công văn số 410/CP-CN ngày 30/03/2004 của Chính phủ về việc quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

410/CP-CN,Công văn 410,Chính phủ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 410/CP-CN V/v quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

195

Công văn số 420/CP-CN ngày 30/03/2004 của Chính phủ về việc giám sát đánh giá đầu tư và điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 5

420/CP-CN, Công văn 420, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 420/CP-CN V/v giám sát đánh giá đầu tư và điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 5 Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

196

Công văn số 401/CP-QHQT ngày 26/03/2004 của Chính phủ về việc ký kết thoả thuận hợp tác GD&ĐT Việt Nam-Québec

401/CP-QHQT, Công văn 401, Chính phủ, Đầu tư, Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 401/CP-QHQT V/v ký kết Thoả thuận hợp tác GD&ĐT Việt Nam - Québec Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giáo dục

Ban hành: 26/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

197

Công văn số 403/CP-VX ngày 26/03/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn vay đầu tư dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam

403/CP-VX, Công văn 403, Chính phủ, Đầu tư, Thể thao- Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 403/CP-VX V/v điều chỉnh cơ cấu vốn vay đầu tư dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 26/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

198

Công văn số 400/CP-CN về việc thực hiện cơ chế đối với các dự án thủy điện do Chính phủ ban hành

400/CP-CN,Công văn 400 2004,Chính phủ,Đầu tư CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 400/CP-CN V/v: thực hiện cơ chế đối với các dự án thủy điện Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2004

Ban hành: 26/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2008

199

Công văn số 380/CP-QHQT ngày 24/03/2004 của Chính phủ về việc bổ sung hạng mục vào dự án Xây dựng cầu Cần Thơ

380/CP-QHQT, Công văn 380, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 380/CP-QHQT V/v bổ sung hạng mục vào dự án xây dựng cầu Cần Thơ Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

200

Công văn số 382/CP-CN ngày 24/03/2004 của Chính phủ về việc bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát dự án đường Xuyên á

382/CP-CN, Công văn 382, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 382/CP-CN V/v bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát dự án đường Xuyên Á Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004 Kính

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254