Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 542/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 542/CP-QHQT
V/v kế hoạch đấu thầu năm 2004 của Dự án “phát triển giáo dục trung học cơ sở” vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 1379/DATHCS ngày 27 tháng 2 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1786/BKH-QLĐT ngày 30 tháng 3 năm 2004) về kế hoạch đấu thầu năm 2004 của Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2004 của Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở”, gồm 26 gói thầu với tổng giá trị là 6.706.824 USD theo chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho phần giá trị còn lại của Dự án, chỉ đạo thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 346/CP-QHQT ngày 17 tháng 3 năm 004, khẩn trương hoàn tất Dự án đúng thời hạn được phê duyệt, đảm bảo không gia hạn Dự án lần thứ hai.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 542/CP-QHQT ngày 20/04/2004 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu ngày 20/04/2004 của Dự án "Phát triển giáo dục trung học cơ sở" vay vốn ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!