Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 47106 công văn

101

Công văn số 1585/CP-CN ngày 22/10/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2. Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (Khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

1585/CP-CN, Công văn 1585, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1585/CP-CN V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2, Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 22/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

102

Công văn số 1568/CP-QHQT ngày 21/10/2004 của Chính phủ về việc ký kế hoạch hợp tác Giáo dục với Hungary

1568/CP-QHQT, Công văn 1568, Chính phủ, Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1568/CP-QHQT V/v ký Kế hoạch hợp tác Giáo dục với Hungari Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo, -

Ban hành: 21/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

103

Công văn số 1571/CP-QHQT ngày 21/10/2004 của Chính phủ về việc ký thoả thuận Việt Nam - Mali với thành phố Montreuil (Pháp) và FAO

1571/CP-QHQT,Công văn 1571 2004,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1571/CP-QHQT V/v ký thoả thuận Việt Nam - Mali với thành phố Montreuil (Pháp) và FAO Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Nông

Ban hành: 21/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

104

Công văn số 1566/CP-QHQT ngày 21/10/2004 của Chính phủ về việc Hiệp định Việt Nam - Đức về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và có tổ chức

1566/CP-QHQT, Công văn 1566, Chính phủ, Bộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1566/CP-QHQT V/v ký Hiệp định Việt Nam - Đức về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và có tổ chức Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

105

Công văn số 1543/CP-QHQT ngày 18/10/2004 của Chính phủ về việc báo cáo kết quả đàm phán với ADB

1543/CP-QHQT, Công văn 1543, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1543/CP-QHQT V/v báo cáo kết quả đàm phán với ADB Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 18/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

106

Công văn số 1458/CP-QHQT ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc chủ trương vay vốn tín dụng thông thường của ADB

1458/CP-QHQT, Công văn 1458, Chính phủ, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1458/CP-QHQT V/v chủ trương vay vốn tín dụng thông trường của ADB Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

107

Công văn số 1464/CP-CN ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh

1464/CP-CN,Công văn 1464 2004,Chính phủ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1464/CP-CN V/v báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến xe điện ngầm ưu tiên

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

108

Công văn số 1463/CP-CN ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hiện đại hoá hệ thống đường sắt Vinh-Sài Gòn

1463/CP-CN, Công văn 1463, Chính phủ, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1463/CP-CN V/v báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hiện đại hoá hệ thống đường sắt Vinh - Sài Gòn Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

109

Công văn số 1472/CP-QHQT ngày 06/10/2004 của Chính phủ về việc khoản vay đồng tài trợ của ADB cho PRSC 3

1472/CP-QHQT, Công văn 1472, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1472/CP-QHQT V/v khoản vay đồng tài trợ của ADB cho PRSC3 Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

110

Công văn số 1453/CP-NN ngày 5/10/2004 của Chính phủ về việc xin nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị

1453/CP-NN, Công văn 1453, Chính phủ, Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1453/CP-NN V/v xin nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

111

Công văn số 1452/CP-QHQT ngày 05/10/2004 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư hợp tác du lịch Việt-Pháp

1452/CP-QHQT, Công văn 1452, Chính phủ, Bộ máy hành chính, Văn hóa- Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1452/CP-QHQT V/v ký Nghị định thư hợp tác du lịch Việt - Pháp Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: Đồng

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

112

Công văn số 1451/CP-QHQT ngày 05/10/2004 của Chính phủ về việc ký kết Nghị định thư tài chính và hợp tác với Pháp

1451/CP-QHQT, Công văn 1451, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1451/CP-QHQT V/v Ký kết Nghị định thư tài chính và các hợp tác với Pháp Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

113

Công văn số 1450/CP-QHQT ngày 05/10/2004 của Chính phủ về việc dự án xây dựng Trung tâm máy gia tốc Cyclotron tại Bệnh viện 108 do Chính phủ Bỉ tài trợ

1450/CP-QHQT, Công văn 1450, Chính phủ, Đầu tư, Thể thao- Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1450/CP-QHQT V/v dự án xây dựng Trung tâm máy gia tốc Cyclotron tại Bệnh viện 108 do Chính phủ Bỉ tài trợ Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

114

Công văn số 1446/CP-QHQT ngày 04/10/2004 của Chính phủ về việc ký hiệp định hợp tác tài chính 2003-2004 với Đức

1446/CP-QHQT, Công văn 1446, Chính phủ, Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1446/CP-QHQT V/v ký hiệp định hợp tác tài chính 2003, 2004 với Đức Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính, -

Ban hành: 04/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

115

Công văn số 1445/CP-QHQT ngày 04/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thoả thuận về dự án Xây dựng trường Cao đẳng CNTT Việt-Hàn

1445/CP-QHQT, Công văn 1445, Văn phòng Chính phủ, Công nghệ thông tin, Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1445/CP-QHQT V/v thoả thuận về dự án Xây dựng trường Cao đẳng CNTT Việt - Hàn Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 04/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

116

Công văn số 1433/CP-QHQT ngày 01/10/2004 của Chính phủ về việc thoả thuận tín dụng Hàn Quốc cho dự án chất thải rắn Ninh Bình

1433/CP-QHQT, Công văn 1433, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1433/CP-QHQT V/v thoả thuận tín dụng Hàn Quốc cho dự án Chất thải rắn Ninh Bình Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 01/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

117

Công văn số 1437/CP-CN ngày 01/10/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh Thành phố Hải Phòng

1437/CP-CN, Công văn 1437, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1437/CP-CN V/v điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh Thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 01/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

118

Công văn số 1427/CP-CN ngày 30/09/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp đầu máy chính tuyến thuộc dự án đoàn tầu tốc hành giai đoạn 1

1427/CP-CN, Công văn 1427, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1427/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp đầu máy chính tuyến thuộc dự án đoàn tầu tốc hành giai đoạn I Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 30/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

119

Công văn số 1408/CP-CN ngày 29/09/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

1408/CP-CN, Công văn 1408, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1408/CP-CN V/v Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

120

Công văn số 1414/CP-QHQT ngày 29/09/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt "Quỹ khảo sát, chuyên gia IV" với Đức

1414/CP-QHQT, Công văn 1414, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1414/CP-QHQT V/v phê duyệt “Quỹ khảo sát, chuyên gia IV” với Đức Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113