Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1808/CP-ĐP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về việc uỷ quyền và triển khai Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 1808/CP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1808/CP-ĐP
V/v uỷ quyền và triển khai Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3923/BKH-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2004 và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối các Vùng kinh tế trọng điểm có ý kiến như sau:

1. Uỷ quyền Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo ký, ban hành, chịu trách nhiệm và phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các Văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối các Vùng kinh tế trọng điểm quy định tại Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

+ Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo,

+ Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo,

+ Quyết định về bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo,

+ Phê duyệt dự toán chi ngân sách hàng năm của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo gồm có: Chánh Văn phòng (cấp Vụ trưởng) và 01 Phó Chánh Văn phòng (cấp Phó Vụ trưởng) kiêm nhiệm, một số cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm theo dõi các Vùng kinh tế trọng điểm thuộc biên chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa điểm làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Viện Chiến lược phát triển để giao dịch công tác và được bố trí: 01 xe ô tô làm phương tiện đi lại; trang thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ công tác.

3. Văn phòng Ban Chỉ đạo được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối các Vùng kinh tế trọng điểm và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Từng Bộ, ngành Trung ương lập một Tổ điều phối đặt tại Vụ Kế hoạch hoặc đơn vị thích hợp khác của Bộ, ngành mình để thực hiện nhiệm vụ này; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Vùng KTTĐ lập Tổ điều phối đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, của các Tổ điều phối ở các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Vùng KTTĐ được bố trí trong kinh phí hàng năm của các bộ, ngành và địa phương, quản lý, thanh, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1808/CP-ĐP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về việc uỷ quyền và triển khai Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122
DMCA.com Protection Status