Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 47079 công văn

121

Công văn số 1401/CP-NN về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành

1401/CP-NN,Công văn 1401 2004,Chính phủ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1401/CP-NN Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2004 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN

Ban hành: 28/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

122

Công văn số 1393/CP-CN ngày 24/09/2004 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

1393/CP-CN, Công văn 1393, Chính phủ, Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1393/CP-CN V/v Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004 Kính

Ban hành: 24/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

123

Công văn số 1392/CP-QHQT ngày 24/09/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định gốc AICO

1392/CP-QHQT, Công văn 1392, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1392/CP-QHQT V/v phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định gốc AICO Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Công nghiệp, - Bộ

Ban hành: 24/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

124

Công văn số 1358/CP-NN ngày 21/09/2004 của Chính phủ về việc bổ sung Công ty Cao su Chư Prông vào dự án khả thi chương trình phát triển cao su quốc doanh khu vực Tây Nguyên

1358/CP-NN,Công văn 1358,Chính phủ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1358/CP-NN V/v bổ sung Công ty Cao su Chư Prông vào dự án khả thi chương trình phát triển cao su quốc doanh khu vực Tây Nguyên Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 21/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

125

Công văn số 1325/CP-ĐMDN ngày 16/09/2004 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp ĐTNN sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

1325/CP-DMDN,Công văn 1325 2004,Chính phủ,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1325/CP-ĐMDN V/v chuyển một số doanh nghiệp ĐTNN sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

Ban hành: 16/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

126

Công văn số 1312/CP-QHQT ngày 10/09/2004 của Chính phủ về việc chương trình hợp tác về Văn hoá và Giáo dục với Italia

1312/CP-QHQT, Công văn 1312, Chính phủ, Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1312/CP-QHQT V/v chương trình hợp tác về Văn hoá và Giáo dục với Italia Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giáo dục

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

127

Công văn số 1311/CP-CN ngày 10/09/2004 của Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa,Vũng tàu

1311/CP-CN, Công văn 1311, Chính phủ, Đầu tư, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1311/CP-CN V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

128

Công văn số 1279/CP-KTTH ngày 08/09/2004 của Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư năm 2004 của Bộ Y tế

1279/CP-KTTH, Công văn 1279, Chính phủ, Đầu tư, Thể thao- Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1279/CP-KTTH V/v phân bổ vốn đầu tư năm 2004 của Bộ Y tế Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch

Ban hành: 08/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

129

Công văn số 1290/CP-QHQT ngày 08/09/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án HTKT chuẩn bị Dự án "Giáo dục đại học II"

1290/CP-QHQT, Công văn 1290, Chính phủ, Đầu tư, Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1290/CP-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT chuẩn bị Dự án “Giáo dục đại học II” Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 08/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

130

Công văn số 1276/CP-CN ngày 07/09/2004 của Chính phủ về việc cơ chế tài chính dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây

1276/CP-CN, Công văn 1276, Chính phủ, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1276/CP-CN V/v cơ chế tài chính dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 07/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

131

Công văn số 1269/CP-KG ngày 06/09/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường Đại học, cao đẳng

1269/CP-KG,Công văn 1269 2004,Chính phủ,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1269/CP-KG V/v tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 06 tháng 9

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

132

Công văn số 1194/CP-QHQT Chính phủ về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 4 về dịch vụ ASEAN

1194/CP-QHQT, Công văn 1194, Chính phủ CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1194/CP-QHQT V/v ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 4 về dịch vụ ASEAN Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2004 Kính gửi - Các bộ: Kế

Ban hành: 25/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

133

Công văn số 1007/CP-KTTH ngày 14/07/2004 của Chính phủ về việc lấy ý kiến về Quy chế Công khai tài chính

1007/CP-KTTH, Công văn 1007, Chính phủ, Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1007/CP-KTTH V/v lấy ý kiến về Quy chế Công khai tài chính Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Bộ

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

134

Công văn số 792/CP-VIII ngày 08/06/2004 của Chính phủ về việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

792/CP-VIII,Công văn 792 2004,Chính phủ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 792/CP-VIII V/v phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động “Ngày vì

Ban hành: 08/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

135

Công văn số 791/CP-KTTH ngày 08/06/2004 của Chính phủ về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

791/CP-KTTH,Công văn 791 2004,Chính phủ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 791/CP-KTTH V/v triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

136

Công văn số 786/CP-QHQT ngày 08/06/2004 của Chính phủ về việc viện trợ giúp Lào

786/CP-QHQT, Công văn 786, Chính phủ, Đầu tư, Văn hóa- Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 786/CP-QHQT V/v viện trợ giúp Lào Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, -

Ban hành: 08/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

137

Công văn số 765/CP-ĐMDN ngày 04/06/2004 của Chính phủ về việc cổ phần hoá các công ty vận tải xăng dầu viễn dương của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

765/CP-DMDN, Công văn 765, Chính phủ, Doanh nghiệp, Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 765/CP-ĐMDN V/v Cổ phần hoá các công ty vận tải xăng dầu viễn dương của TCT Xăng dầu Việt Nam Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 04/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

138

Công văn số 756/CP-ĐMDN ngày 02/06/2004 của Chính phủ về việc cổ phần hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc

756/CP-DMDN, Công văn 756, Chính phủ, Doanh nghiệp, Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 756/CP-ĐMDN V/v cổ phần hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Nông

Ban hành: 02/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

139

Công văn số 745/CP-CN ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc đầu tư dự án Khu liên hợp luyện thép Cao Bằng

745/CP-CN,Công văn 745 2004,Chính phủ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 745/CP-CN V/v đầu tư dự án Khu liên hợp luyện thép Cao Bằng Hà Nội, ngày 31 tháng 5

Ban hành: 31/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

140

Công văn số 746/CP-CN ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư thuỷ điện Krông Hnăng

746/CP-CN, Công văn 746, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 746/CP-CN V/v cho phép đầu tư thuỷ điện Krông Hnăng Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004 Kính gửi: -

Ban hành: 31/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144