Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Số hiệu: 1775/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1775/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1775/CP-KTTH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2004

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Tổng công ty 91.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 12710/TC-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2004) về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 theo nguyên tắc sau:

- Trên cơ sở tổng mức vốn vốn đầu tư đã được giao năm 2004, điều hoà kế hoạch vốn giữa các dự án trong Bộ, ngành, địa phương mình theo hướng cắt giảm vốn của những dự án không đủ thủ tục đầu tư, bố trí phân tán, dàn trải hoặc không có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2004 để bổ sung cho các dự án cần thiết khác.

- Nếu việc điều hoà, điều chỉnh làm thay đổi các chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao thì phải được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

2- Thủ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo để thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2004, không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2005; chấm dứt tình trạng thi công vượt kế hoạch vốn đầu tư đã được giao, hoặc thi công công trình ngoài kế hoạch; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khi có khối lượng hoàn thành tiến hành nghiệm thu ngay để thanh toán kịp thời.

Cơ quan tài chính có biện pháp đảm bảo nguồn vốn, kịp thời cấp phát cho các dự án đã được bố trí trong kế hoạch.

3- Vốn ngân sách của kế hoạch năm 2004 (bao gồm các nguồn vốn bổ sung và tạm ứng) chỉ cấp phát, thanh toán cho khối lượng đã hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004, thời hạn thanh toán đến hết tháng 01 năm 2005. Những khối lượng thực hiện sau ngày 31 tháng 12 năm 2004 phải bố trí để thanh toán vào kế hoạch năm sau.

4- Rút kinh nghiệm việc phân bổ ké hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004, trong kế hoạch năm 2005 các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiêm túc thực hiện đúng vvề thời hạn phân bổ vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; theo Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, tập trung bố trí vốn cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, không bố trí phân tán, dàn trải, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2005./.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã Ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status