Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 47079 công văn

61

Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

12/CP-KTTH,Công văn 12,Chính phủ,BHXH bắt buộc quân nhân CAND,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CP-KTTH V/v đính chính văn bản Hà

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

62

Công văn 2950/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo thông tư số 83/2012/TT-BTC. Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết và thông báo cho doanh nghiệp thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC - TCT; - Công ty CP Quốc tế Biển Xanh; - Website Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, CS (2).

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

63

Công văn 982/ATBXHN-CP năm 2013 yêu cầu báo cáo tình hình công tác quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành

982/ATBXHN-CP,Công văn 982 2013,Cục An toàn bức xạ và hạt nhân,báo cáo quản lý an toàn bức xạ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

64

Công văn 1109/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 83/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hạnh Phúc ------------------ Số: 1109/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 83/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH TM & DVKT Thiết bị y tế Doãn Gia. (26 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/CV

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

65

Công văn 252/CP-KTN về thời hạn hoạt động và thuê đất của Dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Chính phủ

252/CP-KTN,Công văn 252,Chính phủ,Thời hạn hoạt động ,Thời hạn thuê đất ,Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng,Khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hội ,Thương mại,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 252/CP

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

66

Công văn 23/CP-KTN về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do Chính phủ ban hành

23/CP-KTN,Công văn 23 2012,Chính phủ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CP-KTN V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

67

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

68

Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

79/CP-KGVX,Công văn 79 2011,Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/CP-KGVX V/v đính chính văn bản Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

69

Công văn 13/TCT-CS về đối tượng xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại khoản 1 và điểm a, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

70

Công văn 4460/TCT-CS thực hiện Thông tư 83/2012/TT-BTC về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

4460/TCT-CS,Công văn 4460 2012,Tổng cục Thuế,Thực hiện Thông tư 83,Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,Gia hạn nộp thuế,Gia hạn nộp thuế TNDN,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

71

Công văn 4306/TCT-CS về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

dẫn tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính về gia hạn nộp thuế GTGT. Căn cứ quy định khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

72

Công văn 3096/TCT-CS về miễn giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

thuộc diện phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất do hết chu kỳ ổn định theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và đơn giá thuê đất năm 2012 lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thì thuộc diện được giảm tiền thuê đất năm 2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

73

Công văn 2821/TCT-CS năm 2016 về chính sách tiền thuê đất đối với đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg và Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

74

Công văn 181/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành

181/DC-CP,Công văn 181 2009,Chính phủ,Đính chính,Quy hoạch sử dụng đất,Giá đất,Thu hồi đất,Bồi thường tái định cư,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 181/ĐC-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

75

Công văn 170/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2009 (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009) do Chính phủ ban hành

170/DC-CP,Công văn 170 2009,Chính phủ,Đính chính,2009,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 170/ĐC-CP Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

76

Công văn 8137/TCHQ-TXNK năm 2017 về công văn 83-17/CV-KN đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất, mã số, thuế suất, giá trị tính thuế, các loại thuế phải nộp đối với tàu chở hóa chất chuyên dụng thuê của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

8137/TCHQ-TXNK V/v công văn số 83-17/CV-KN của Công ty CP VTB Khai Nguyên Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên. (Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 83-17/CV-KN ngày 18/10/2017 của Công

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

77

Công văn 47/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

47/DC-CP,Công văn 47 2009,Chính phủ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 47/ĐC-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

78

Công văn số 15/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

15/DC-CP,Công văn 15 2009,Chính phủ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 15/ĐC-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

79

Công văn 3341/BKHCN-TĐC về mức chất lượng xăng RON83 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Theo quy định hiện hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2007 xăng nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo TCVN 6776:2005 đối với xăng không chì RON 90, RON 92 và RON 95. Riêng xăng không chì RON 83 tạm thời vẫn được sản xuất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 khi

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

80

Công văn số 90/ĐC-CP đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội do Chính phủ ban hành

90/DC-CP,Công văn 90 2008,Chính phủ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/ĐC-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008 ĐÍNH CHÍNH LỖI CHÍNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144