Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 44/CATTT-CP 2018 thực hiện 108/2016/NĐ-CP sản phẩm an toàn thông tin mạng

Số hiệu: 44/CATTT-CP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn thông tin Người ký: Hoàng Minh Tiến
Ngày ban hành: 01/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/CATTT-CP
V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Phúc đáp công văn số 261/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin có ý kiến như sau:

Để hướng dẫn các nội dung liên quan về nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Khoản 4 Điều 48 Luật an toàn thông tin mạngKhoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2016/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện quy trình xây dựng dự thảo Thông tư quy định Danh Mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (gọi tắt Thông tư).

Do Danh Mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và mã HS tương ứng kèm theo Thông tư chưa được ban hành, là chưa có cơ sở pháp lý để xác định mặt hàng thiết bị tường lửa dùng cho máy tính là sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khu cn có giấy phép hay không.

Bên cnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 4714/BTTTT-CATTT gửi Văn phòng Chính phủ (sao chụp kèm theo) đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý lùi thời hạn ban hành Thông tư sang Quý IV năm 2018 để Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ nhằm hoàn thiện nội dung Thông tư.

Cục An toàn thông tin trân trọng thông báo tới Tổng cục Hải quan để nắm tình hình, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- C
ục trưởng (đ b/c);
- Phó Cục trưởng Hoàng Minh Tiến;
- Lưu: VT, CP
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Minh Tiến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 44/CATTT-CP ngày 01/02/2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.730

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!