Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 47115 công văn

161

Công văn số 572/CP-CN ngày 29/04/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 4 Dự án "Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam"

572/CP-CN, Công văn 572, Chính phủ, Công nghệ thông tin, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 572/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 4 Dự án “Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam” Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

162

Công văn số 542/CP-QHQT ngày 20/04/2004 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu năm 2004 của Dự án "Phát triển giáo dục trung học cơ sở" vay vốn ADB

542/CP-QHQT,Công văn 542 2004,Chính phủ,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 542/CP-QHQT V/v kế hoạch đấu thầu năm 2004 của Dự án “phát triển giáo dục trung học cơ sở” vay vốn ADB

Ban hành: 20/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

163

Công văn số 550/CP-CN ngày 20/04/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt khung chính sách tái định cư dự án Phát triển ngành lâm nghiệp

550/CP-CN, Công văn 550, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 550/CP-CN V/v phê duyệt khung chính sách tái định cư dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 20/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

164

Công văn số 540/CP-QHQT ngày 19/04/2004 của Chính phủ về việc mô hình đầu tư cho ngành giống cây trồng thuộc ASPS do Đan Mạch tài trợ

540/CP-QHQT, Công văn 540, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 540/CP-QHQT V/v mô hình đầu tư cho ngành giống cây trồng thuộc ASPS do Đan Mạch tài trợ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

165

Công văn số 541/CP-QHQT ngày 19/04/2004 của Chính phủ về việc ký kết Hiệp định và Nghị định thư nhận trở lại công dân với Cộng hoà Ba Lan

541/CP-QHQT, Công văn 541, Chính phủ, Bộ máy hành chính, Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 541/CP-QHQT V/v ký kết Hiệp định và Nghị định thư nhận trở lại công dân với Cộng hoà Ba Lan Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

166

Công văn số 536/CP-CN ngày 19/04/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 3 gói số 16, 17 và 18 Dự án "Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt nam"

536/CP-CN, Công văn 536, Chính phủ, Đầu tư, Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 536/CP-CN V/v điều chỉnh KhĐT 3 gói số 16, 17 và 18 Dự án “Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam” Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

167

Công văn số 523/CP-CN ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư bến cảng số 2 thuộc cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)

523/CP-CN, Công văn 523, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 523/CP-CN V/v cho phép đầu tư bến cảng số 2 thuộc cảng Vũng áng (Hà Tĩnh) Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

168

Công văn số 522/CP-CN ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 và số 10 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

522/CP-CN, Công văn 522, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 522/CP-CN V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 và số 10 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

169

Công văn số 527/CP-QHQT ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc dự án xi măng Thành Mỹ (Quảng nam)

527/CP-QHQT, Công văn 527, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 527/CP-QHQT V/v dự án xi măng Thành Mỹ (Quảng Nam) Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Xây

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

170

Công văn số 526/CP-QHQT ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II do Phần Lan tài trợ

526/CP-QHQT, Công văn 526, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 526/CP-QHQT V/v chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II do Phần Lan tài trợ Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

171

Công văn số 525/CP-QHQT ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án lâm nghiệp do ACIAR tài trợ

525/CP-QHQT, Công văn 525, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 525/CP-QHQT V/v tiếp nhận dự án lâm nghiệp do ACIAR tài trợ Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: -

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

172

Công văn số 514/CP-CN ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ)

514/CP-CN, Công văn 514, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 514/CP-CN V/v đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ) , ngày 15 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 15/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

173

Công văn số 516/CP-CN ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu 4C và 4D dự án xây dựng cầu Thanh Trì

516/CP-CN, Công văn 516, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 516/CP- CN V/v điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu 4C và 4D dự án xây dựng cầu Thanh Trì Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 15/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

174

Công văn số 515/CP-CN ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc triển khai trước gói thầu tuyển chọn tư vấn kỹ thuật Dự án khôi phục cầu yếu đường bộ

515/CP-CN, Công văn 515, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 515/CP-CN V/v triển khai trước gói thầu tuyển chọn tư vấn kỹ thuật Dự án khôi phục cầu yếu đường bộ Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 15/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

175

Công văn số 511/CP-CN ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc dự án "Công ty TNHH Chuyển phát nhanh UPS - VNPT"

511/CP-CN, Công văn 511, Chính phủ, Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 511/CP-CN V/v Dự án “Công ty TNHH chuyển phát nhanh UPS-VNPT” Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Các Bộ:

Ban hành: 15/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

176

Công văn số 510/CP-QHQT ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long

510/CP-QHQT, Công văn 510, Chính phủ, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 510/CP-QHQT V/v tiếp nhận dự án HTKT cho Ngân hàng Nhà ĐBSCL Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Ngân

Ban hành: 15/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

177

Công văn số 505/CP-QHQT ngày 14/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận tài trợ cho Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA

505/CP-QHQT, Công văn 505, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 505/CP-QHQT V/v tiếp nhận tài trợ cho Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 14/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

178

Công văn số 497/CP-QHQT ngày 13/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án tăng cường năng lực do WB tài trợ

497/CP-QHQT, Công văn 497, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 497/CP-QHQT V/v tiếp nhận Dự án tăng cường năng lực do WB tài trợ Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Y tế, - Ngân

Ban hành: 13/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

179

Công văn số 496/CP-QHQT ngày 13/04/2004 của Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định dự án Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo do EU tài trợ

496/CP-QHQT, Công văn 496, Chính phủ, Đầu tư, Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 496/CP-QHQT V/v gia hạn Hiệp định dự án Hỗ trợ Bộ GDĐT do EU tài trợ Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giáo dục

Ban hành: 13/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

180

Công văn số 498/CP-KTTH ngày 13/04/2004 của Chính phủ về việc kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

498/CP-KTTH, Công văn 498, Chính phủ, Chứng khoán, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 498/CP-KTTH V/v kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 13/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159