Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 47106 công văn

201

Công văn số 381/CP-QHQT ngày 24/03/2004 của Chính phủ về việc các Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản TK2003

381/CP-QHQT, Công văn 381, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 381/CP-QHQT V/v các HĐ vay tín dụng ưu đãi của CP Nhật Bản TK 2003 Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Bộ

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

202

Công văn số 379/CP-QHQT ngày 23/03/2004 của Chính phủ về việc chương trình HTKT giúp Việt Nam gia nhập WTO

379/CP-QHQT, Công văn 379, Chính phủ, Đầu tư, Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 379/CP-QHQT V/v Chương trình HTKT giúp Việt Nam gia nhập WTO Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Viện Khoa học Xã

Ban hành: 23/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

203

Công văn số 368/CP-CN ngày 23/03/2004 của Chính phủ về việc bổ sung giá trị hợp đồng tư vấn chuẩn bị dự án WB4

368/CP-CN, Công văn 368, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 368/CP-CN V/v bổ sung giá trị hợp đồng tư vấn chuẩn bị dự án WB4 Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giao thông Vận tải,

Ban hành: 23/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

204

Công văn số 361/CP-CN ngày 19/03/2004 của Chính phủ về việc phương án sử dụng vốn dư Dự án "Cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã"

361/CP-CN, Công văn 361, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 361/CP-CN V/v phương án sử dụng vốn dư Dự án “Cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã” Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 19/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

205

Công văn số 349/CP-QHQT ngày 17/03/2004 của Chính phủ về việc chuyển Phân xã của Thông tấn xã Việt Nam từ Bêôgrat sang Rôma

349/CP-QHQT, Công văn 349, Chính phủ, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 349/CP-QHQT V/v chuyển Phân xã của Thông tấn xã Việt Nam từ Bêôgrat sang Rôma Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: Đồng kính

Ban hành: 17/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

206

Công văn số 346/CP-QHQT ngày 17/03/2004 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian khoá sổ khoản vay và điều chỉnh cơ cấu vốn Dự án Phát triển GDTHCS

346/CP-QHQT, Công văn 346, Chính phủ, Đầu tư, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 346/CP-QHQT V/v gia hạn thời gian khoá sổ khoản vay và điều chỉnh cơ cấu vốn Dự án Phát triển GDTHCS Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 17/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

207

Công văn số 343/CP-QHQT ngày 16/03/2004 của Chính phủ về việc sử dụng vốn dư dự án ngành điện vay vốn WB

343/CP-QHQT, Công văn 343, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 343/CP-QHQT V/v sử dụng vốn dư dự án ngành điện vay vốn WB Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Ban hành: 16/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

208

Công văn số 344/CP-QHQT ngày 16/03/2004 của Chính phủ về việc rút vốn đợt I khoản vay chương trình tài chính ngân hàng II vay vốn ADB

344/CP-QHQT, Công văn 344, Chính phủ, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 344/CP-QHQT V/v rút vốn đợt 1 Khoản vay Chương trình Tài chính Ngân hàng II vay vốn ADB Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 16/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

209

Công văn số 345/CP-QHQT ngày 16/03/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của FSPS do Đan Mạch tài trợ

345/CP-QHQT, Công văn 345, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 345/CP-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của FSPS do Đan Mạch tài trợ Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004 Kính

Ban hành: 16/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

210

Công văn số 340/CP-QHQT ngày 15/03/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án viện trợ khẩn cấp của FAO nhằm khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam

340/CP-QHQT, Công văn 340, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường, Thể thao- Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 340/CP-QHQT V/v tiếp nhận Dự án viện trợ khẩn cấp của FAO nhằm khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 3

Ban hành: 15/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

211

Công văn số 314/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế

314/CP-CN, Công văn 314, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 314/CP-CN V/v Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004 Kính

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

212

Công văn số 313/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè)

313/CP-CN, Công văn 313, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 313/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

213

Công văn số 308/CP-QHQT ngày 03/03/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận khoản đồng tài trợ của Anh cho PRSC2

308/CP-QHQT, Công văn 308, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 308/CP-QHQT V/v tiếp nhận khoản đồng tài trợ của Anh cho PRSC 2 Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

214

Công văn 13/CP-NC về việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia do Chính phủ ban hành

13/CP-NC, Công văn 13, Chính phủ, Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/CP-NC   V/v giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia Hà

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

215

Công văn số 293/CP-QHQT ngày 01/03/2004 của Chính phủ về việc sử dụng vốn vay Chương trình phát triển ngành nông nghiệp (vay vốn ADB)

293/CP-QHQT, Công văn 293, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 293/CP-QHQT V/v sử dụng vốn vay Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp (vay vốn ADB) Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 01/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

216

Công văn số 291/CP-QHQT ngày 01/03/2004 của Chính phủ về việc dự án Phát triển trẻ thơ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

291/CP-QHQT, Công văn 291, Chính phủ, Quyền dân sự, Văn hóa- Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 291/CP-QHQT V/v Dự án “Phát triển trẻ thơ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai” Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 01/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

217

Công văn số 290/CP-QHQT ngày 01/03/2004 của Chính phủ về việc hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước Pa-Kit-xtăng và Tây Ban Nha

290/CP-QHQT, Công văn 290, Chính phủ, Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 290/CP-QHQT V/v Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước Pa-kit-xtăng và Tây Ban Nha Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

218

Công văn số 276/CP-CCHC ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ

276/CP-CCHC,Công văn 276 2004,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 276/CP-CCHC Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 27/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

219

Công văn số 284/CP-QHQT ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc đàm phán Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam vay vốn WB

284/CP-QHQT, Công văn 284, Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284/CP-QHQT V/v đàm phán Dự án “Nâng cấp đô thị Việt Nam” vay vốn WB Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004 Kính gửi: -

Ban hành: 27/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

220

Công văn số 281/CP-QHQT ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc Điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB

281/CP-QHQT, Công văn 281, Chính phủ, Đầu tư, Thể thao- Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 281/CP-QHQT V/v Điều chỉnh dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Y tế, - Bộ

Ban hành: 27/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49