Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 478/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/CP-QHQT
V/v phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNIDO tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1419 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 3 năm 2004) về việc phê duyệt dự án hỗn trợ kỹ thuật do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án “Hỗ trợ thành lập cơ cấu trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và xửa cấp quốc gia và cấp tỉnh”, do Chính phủ Phần Lan và Chính phủ ý tài trợ thông qua UNIDO (với tổng kinh phí là 3.180.000 USD. Dự án có mua nhập khẩu 02 xe ô tô (01 xe ô tô hai cầu và 01 xe con). Thời gian thực hiện 04 năm, chia làm 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là 2.360.000 USD.

- Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đồng thực hiện.

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết và chủ trì việc chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 478/CP-QHQT ngày 08/04/2004 ngày 08/04/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNIDO tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!