Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 510/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án HTKT cho Ngân hàng Nhà ĐBSCL

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 203/NHNN-KTQT ngày 02 tháng 3 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1870 BLH/KTĐN ngày 01 tháng 4 năm 2004) về việc tiếp nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cho Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT “Đánh giá chẩn đoán, chuẩn bị tìm đối tác chiến lược của Ngân hàng nhà đồng bằng sông Cửu Long”, do Quỹ ASEM II tài trợ không hoàn lại 350.400 USD, uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới.

2. Giao Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt nội dung và chỉ đạo thực hiện dự án HTKT theo quy định hiện hành, có lưu ý đến các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long lập kế hoạch và bố trí vốn đối ứng cho dự án theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn nói trên.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 510/CP-QHQT ngày 15/04/2004 ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!