Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 452/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 452/CP-CN
V/v bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 813/GTVT-KHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1685/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 3 năm 2004) về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và gói thầu 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và gói thầu 3 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các tiểu dự án nâng cao hiệu quả khai thác dự án:

a. Bổ sung giá trị 355,087 triệu Yên + 96,460 tỷ đồng (bao gồm dự phòng, chưa bao gồm thuế) vào hợp đồng gói thầu 3 với thời gian thực hiện 12 tháng.

b. Bổ sung giá trị 83,056 triệu Yên + 60,327 tỷ đồng (bao gồm dự phòng, chưa bao gồm thuế) vào hợp đồng gói thầu 4 với thời gian thực hiện 12 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu những lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 1685/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 3 năm 2004, thực hiện việc phê duyệt bổ sung giá trị hợp đồng theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 452/CP-CN ngày 05/04/2004 ngày 05/04/2004 của Chính phủ về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228