Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 497/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497/CP-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án tăng cường năng lực do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

 

 

Kính gửi:

 - Bộ Y tế,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 1987/YT-KH-TC ngày 25 tháng 3 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1841 BKH/KTĐN ngày 31 tháng 3 năm 2004), Bộ Tài chính (công văn số 3348/TC-TCĐN ngày 1 tháng 4 năm 2004) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 320/NHNN-QHQT ngày 2 tháng 4 năm 2004 về chủ trương tiếp nhận Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống SARS và các bệnh dịch mới nổi lên”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án “Tăng cường năng lực phòng chống SARS và các bệnh dịch mới nổi lên” do Quỹ Phát triển xã hội của Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 200.000 USD, uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo thực hiên Dự án theo quy định hiện hành, có lưu ý tránh chồng chéo với các hoạt động tương tự đã và đang được thực hiện ở Bộ Y tế và các cơ quan khác.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm hoàn tất việc ký kết với WB Thư thoả thuận cho Dự án nói trên trước ngày 15 tháng 4 năm 2004./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 497/CP-QHQT ngày 13/04/2004 ngày 13/04/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án tăng cường năng lực do WB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!