Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 47106 công văn

41

Công văn 23/CP-NC năm 2019 đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

23/CP-NC,Công văn 23 2019,Chính phủ,Công tác quốc phòng,Công tác quốc phòng và an ninh,Đính chính Nghị định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CP-NC V/v đính chính Nghị định

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

42

Công văn 551/CP-KTTH năm 2018 đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

551/CP-KTTH,Công văn 551 2018,Chính phủ,Bán hàng đa cấp,Lĩnh vực hoạt động đa cấp ,Xử lý vi phạm bán hàng đa cấp ,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 551/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

43

Công văn 518/CATTT-CP năm 2018 hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục An toàn thông tin ban hành

518/CATTT-CP,Công văn 518 2018,Cục An toàn thông tin,Nhập khẩu sản phẩm công nghệ,Nhập khẩu sản phẩm phần mềm ,Đảm bảo an toàn thông tin mạng,Sự cố an toàn thông tin mạng ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

44

Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

225/CP-KTTH,Công văn 225 2018,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hoàn thiện Biểu thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/CP

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

45

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

41/CP-KTTH,Công văn 41 2018,Chính phủ,Đính chính Quy định ,Đính chính văn bản ,Đính chính Nghị định,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

46

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

44/CATTT-CP,Công văn 44 2018,Cục An toàn thông tin,An toàn thông tin mạng,Thực hiện Nghị định,Điều kiện kinh doanh,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

47

Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

298/CP-V.I,Công văn 298 2019,Chính phủ,Đính chính,Đính chính Nghị định,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

48

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

252/CP-KTTH,Công văn 252 2017,Chính phủ,Đính chính,Đính chính sai sót,Đính chính Nghị định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/CP-KTTH V/v đính chính

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

49

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

114/CP-KTTH,Công văn 114,Chính phủ,Kê khai lệ phí trước bạ ,Lệ phí trước bạ ,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Đính chính sai sót,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

50

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 278-CT

83/QLTT-TW,Công văn 83 1991,Ban Chỉ đạo quản lý thị trường BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83/QLTT-TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 278-CT Hà

Ban hành: 31/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 06/05/2000

Cập nhật: 17/03/2008

51

Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

01/CP-KTTH,Công văn 01 2017,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Đính chính sai sót,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

52

Công văn về việc chuẩn bị thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước

83-TC/TCCB, Công văn 83-TC, Bộ Tài chính, Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-TC/TCCB Về việc chuẩn bị thành lập hệ thống kho bạc nhà nước Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1990 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ

Ban hành: 17/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

53

Công văn 86/CP-NC năm 2016 đính chính Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

86/CP-NC,Công văn 86 2016,Chính phủ,Đính chính Nghị định 71/2015/NĐ-CP ,Quy chế khu vực biên giới biển,Người phương tiện biên giới biển,Quản lý hoạt động biên giới biển ,Xã Phong Lạc thành xã Phong Điền,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

54

Công văn 230/CP-KGVX năm 2015 đính chính Nghị định 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác do Chính phủ ban hành

230/CP-KGVX,Công văn 230 2015,Chính phủ, Nhuận bút thù lao tác phẩm điện ảnh,Chế độ nhuận bút thù lao,Nhuận bút thù lao tác phẩm mỹ thuật,Nhuận bút thù lao tác phẩm nhiếp ảnh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

55

Công văn 1473/TTg-KGVX năm 2013 ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

văn số 7473/BCT-TTTN ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc bãi bỏ văn bản quy định về xăng không chì RON 83, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý ngừng sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Bãi bỏ nội dung về sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường quy định tại công văn số 348/CP

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

56

Công văn 1292/TCT-CS gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

10/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

57

Công văn 670/BKHCN-TĐC ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bãi bỏ các văn bản liên quan đến quy định tiêu chuẩn xăng RON 83; sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo, kiến nghị bãi bỏ các văn bản liên quan như sau: 1. Văn phòng Chính phủ - Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

58

Công văn 381/ATBXHN-CP năm 2014 về khai báo và cấp phép đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ban hành

381/ATBXHN-CP,Công văn 381 2014,Cục An toàn bức xạ và hạt nhân,Chất phóng xạ ,Vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

59

Công văn 889/VPCP-KGVX ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

889/VPCP-KGVX,Công văn 889,Văn phòng Chính phủ,Xăng không chì RON 83 ,Ngừng lưu thông xăng RON 83 ,Xăng RON 83 ,Ngừng lưu thông trên thị trường ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

60

Công văn 4064/TCT-CS về gia hạn nộp thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

nghị giải đáp vướng mắc chung về gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: 1. Gia hạn nộp thuế TNDN: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40